Object

Title: Dostępność wnioskowania o świadczenie wychowawcze drogą elektroniczną przez niepełnosprawnych rodziców lub opiekunów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dostępność wnioskowania o świadczenie wychowawcze drogą elektroniczną przez niepełnosprawnych rodziców lub opiekunów

Alternative title:

Availability of conclusion of law regarding parental benefits via e-mail at the request of disabled parents and guardians

Creator:

Roszewska, Katarzyna   Zadrożny, Jacek

Subject and Keywords:

e-government   people with disabilities   accessibility   WCAG 2.0   family benefits   the 500+ program   banks   trustedprofile  
profil zaufany   bank   program500+   świadczenia rodzinne   WCAG 2.0   dostępność   osoby z niepełnosprawnościam   e-goverment

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

At the beginning of 2016 Polish government fulfilled one of its electoral promises. It launched the program of giving benefits for children in the amount of 500 PLN. This program required special coordination of actions in order to serve millions of citizens in a relatively short period of time. The Ministry of Digital Affairs started cooperation with the banks providing services online to make the application available for the benefits. The solution turned out to be perfect, although there have been some doubts during its launch. The banks’ job was to prepare electronic application forms for the clients, which were later sent to governmental system Emp@tia. The act introduced unusual statutory delegation concerning requirements for application systems, in which they skipped availability requirement, i.e. the accordance with WCAG 2.0 standard. The result was the lack of accessibility of forms offered by the banks. In the article there are several questions about the scope and forms of cooperation between the government and the banks. If and how the government should impose obligations and control them? The article offers the solution to the problem at least in the area of accessibility for citizens with disabilities.  

Na początku 2016 r. polski rząd spełnił jedną ze swoich obietnic wyborczych, a mianowicie uruchomił wypłacanie świadczenia wychowawczego na dzieci w wysokości 500 zł. Wymagało to wyjątkowej koordynacji działań, by prawidłowo obsłużyć miliony obywateli w stosunkowo krótkim czasie. Ministerstwo Cyfryzacji nawiązało współpracę z bankami świadczącymi usługi drogą elektroniczną, by za ich pośrednictwem można było składać wnioski o wypłacanie świadczenia. Rozwiązanie okazało się doskonałe, chociaż przy jego wdrażaniu pojawiają się pewne wątpliwości. Zadaniem banków było przygotowanie elektronicznych formularzy do składania wniosków przez klientów, które były następnie przesyłane do rządowego systemu Emp@tia. Ustawą wprowadzono nietypową delegację ustawową dotyczącą wymagań dla systemów składania wniosków, w której pominięto wymaganie dostępności, czyli zgodności ze standardem WCAG 2.0. Skutkowało to brakiem dostępności formularzy oferowanych przez banki. W niniejszym opracowaniu postawiono kilka pytań o zakres i formy współpracy rządu z bankami. Czy i jak rząd powinien narzucać obowiązki oraz jak je kontrolować? Zaproponowano także rozwiązanie problemu, przynajmniej w obszarze dostępności dla obywateli z niepełnosprawnościami.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:124415   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2017, 1 s. 51-55

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 25, 2023

In our library since:

Apr 30, 2021

Number of object content hits:

22

Number of object content views in PDF format

27

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134973

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information