Object

Title: Prawo administracyjne jako narzędzie przeciwdziałania korupcji funkcjonariuszy administracji publicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo administracyjne jako narzędzie przeciwdziałania korupcji funkcjonariuszy administracji publicznej

Alternative title:

Administrative law as a tool of Prevention of Corruption of Public Administration Officials

Creator:

Kozłowska, Małgorzata Klaudia

ORCID:

0000-0003-1766-6901

Subject and Keywords:

administrative law   corruption   public administration officials  
prawo administracyjne   korupcja   funkcjonariusze administracji publicznej

Abstract:

Public administration is highly affected by the corruption. A research conducted in this respect shows that the root cause of the corruption is the latter – a human, an official whose behaviour accepts or provokes the procedure. Several areas of prevention addressed to public administration officials have been distinguished, namely: 1. Limitation of business activity, 2. Compulsory submission of property statements, 3. Restrictions with starting additional business activity, including economic activity and combination of positions and mandates, 4. Ban on combining positions, functions and mandates, 5. Ensuring transparency at work in public administration.  

Administracja publiczna postrzegana jest jako jedna z dziedzin życia wysoce zainfekowana występowaniem korupcji. Głównym nośnikiem korupcji w administracji publicznej, a zatem przyczyną jej występowania, jest człowiek – urzędnik, funkcjonariusz publiczny, który poprzez swoje postępowanie dopuszcza czy prowokuje zaistnienie procederu korupcyjnego. Wyodrębniono kilka obszarów prewencji skierowanych do funkcjonariuszy administracji publicznej, a mianowicie: 1) ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, 2) obowiązek składania oświadczeń majątkowych, 3) ograniczenia i obowiązki związane z podjęciem dodatkowej działalności, w tym działalności zarobkowej, łączeniem stanowisk i mandatu, 4) zakaz łączenia stanowisk, funkcji i mandatu, 5) zapewnienie transparentnego środowiska pracy funkcjonariusza publicznego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ruczkowski, Piotr. Rec.   Szreniawski, Piotr. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book  
książka   e-książka   książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123688   ISBN 978-83-66601-34-5 (druk)   ISBN 978-83-66601-35-2 (online)

DOI:

10.34616/23.21.003

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 175)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Klaudia Kozłowska

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Mar 30, 2021

Number of object content hits:

4 809

Number of object content views in PDF format

4878

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134142

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information