Object

Title: Dopuszczalność dowodów pochodzących z jawnych źródeł w postępowaniu administracyjnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dopuszczalność dowodów pochodzących z jawnych źródeł w postępowaniu administracyjnym

Alternative title:

Admissibility of evidence from open sources in administrative proceedings

Creator:

Błażewski, Maciej   Bigos, Joanna

ORCID:

0000-0003-2812-8199   0000-0001-8703-4446

Subject and Keywords:

administrative proceedings   administrative authority   evidence   active participation in the procedure   OSINT  
postępowanie administracyjne   organ administracji publicznej   dowód   czynny udział w postępowaniu   OSINT

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Obtaining evidence from open sources confirms the technological development of activities undertaken by public administration bodies but at the same time it is a response to the actual transfer of people’s activity to the Internet. Undoubtedly, the use of the potential of evidence from open sources in conducted administrative proceedings may contribute to saving time and resources necessary for the proceedings, but also gives the opportunity to obtain knowledge about significant, new circumstances that may affect the decision of the authority. As part of the administration practice, the greatest challenge seems to be to determine the legal admissibility of taking such evidence, especially in the context of ensuring that the parties to the proceedings exercise their rights, especially the right to actively participate in the proceedings. The provisions of the Code of Administrative Procedure currently provide the optimal basis for this evidence.  

Pozyskiwanie dowodów z jawnych źródeł stanowi potwierdzenie technologicznego rozwoju działań podejmowanych przez organy administracji publicznej, ale jednocześnie jest odpowiedzią na faktyczne przeniesienie aktywności ludzi do sieci Internet. Wykorzystanie potencjału dowodów pochodzących z jawnych źródeł w prowadzonych postępowaniach administracyjnych niewątpliwie może przyczyniać się do oszczędności czasu i środków niezbędnych do procedowania, ale także daje możliwość pozyskania wiedzy o istotnych, nowych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie organu. W ramach praktyki administrowania największym wyzwaniem zdaje się być określenie prawnej dopuszczalności przeprowadzenia takich dowodów, zwłaszcza w kontekście zapewnienia stronie postępowania realizacji jej uprawnień, zwłaszcza prawa do czynnego udziału w postępowaniu. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stanowią aktualnie optymalną podstawę do przeprowadzenia tych dowodów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123606   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.253.266

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 12, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

600

Number of object content views in PDF format

606

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131287

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information