Object

Title: Wielopłaszczyznowy charakter pojęć: zamówienie publiczne i zamawiający

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wielopłaszczyznowy charakter pojęć: zamówienie publiczne i zamawiający

Alternative title:

The multi-faceted character of terms: public procurement and contracting authority

Creator:

Bendorf-Bundorf, Maciej

ORCID:

0000-0002-7475-4986

Subject and Keywords:

public procurement   public procurement definition   contracting authority   public procurement law   public procurement procedure  
zamówienia publiczne   zamawiający   prawo zamówień publicznych   przetarg   postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The paper presents various ways of understanding the terms: public procurement and contracting authority. Conducted analysis covered views of the representatives of doctrine and the definition of public procurement contained in the Public Procurement Law Act. Legal definition does not express the essence and functions of public procurement as this is not its purpose. The attempts to define this term in public procurement law doctrine can hardly be considered homogeneous and do not cover all cases of purchasing supplies, services or construction works, which in the practice of economic turnover are referred to as public procurement. The aim of the paper is to present the concept of the term of public procurement in a formal and material sense as well as the concept of its narrow and broad understanding. The term of contracting authority is also presented in its narrow and broad sense  

Artykuł przedstawia pojęcie zamówienia publicznego oraz pojęcie zamawiającego, wskazując na ich wielopłaszczyznowy charakter. Analizie poddane zostały wybrane poglądy przedstawicieli doktryny w tym zakresie, jak również szczegółowo oceniono definicję zamówienia publicznego określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wskazać w tym miejscu należy, że ustawowa definicja zamówienia nie wyraża funkcji i istoty zamówień publicznych, nie taki jest bowiem jej cel. Z kolei występujące w doktrynie zamówień publicznych próby zdefiniowania tego pojęcia trudno uznać za jednorodne i obejmujące wszystkie przypadki nabywania dostaw, usług lub robót budowalnych, które w praktyce obrotu gospodarczego określane są mianem zamówień publicznych. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji autora w odniesieniu do rozumienia pojęć zamówienia publicznego oraz zamawiającego. Przedstawiony i uargumentowany został podział na pojęcie zamówienia publicznego w znaczeniu formalnym i materialnym. Następnie wprowadzone zostało rozróżnienie na wąskie i szerokie rozumienie zamówienia publicznego. W następstwie tych podziałów autor uznał za wskazane wprowadzenie rozróżnienia w zakresie pojęcia zamawiającego, przedstawiając koncepcję jego wąskiego i szerokiego ujęcia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123605   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.238.252

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

1 351

Number of object content views in PDF format

1357

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131286

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information