Szczegóły obiektu: Wygaśnięcie zapisu na sąd polubowny według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r.

PDF
Struktura
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności