Object

Title: Roszczenie twórcy o podwyższenie wynagrodzenia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Roszczenie twórcy o podwyższenie wynagrodzenia

Alternative title:

The author’s claim regarding an increase of remuneration

Creator:

Brylak-Hudyma, Kamila

Subject and Keywords:

copyright   remuneration   claim   author   author's economic rights  
prawo autorskie   wynagrodzenie   twórca   roszczenia   autorskie prawa majątkowe

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The article discusses the problem of the author’s claim regarding an increase of remuneration in the event of a gross disproportion between the remuneration and the benefits of the acquirer of the author’s economic rights or the licensee which he gets from exploiting the author’s work. The regulation seems to be complicated, and the negligible case law practice is not conducive to dispel doubts as to the possibilities and scope of using it by the author. This article discusses, i.a. history, premises of application, views of the doctrine and existing case law of article 44 of the Act of 4.2.1994 on copyright and related rights.  

Artykuł porusza problematykę roszczenia twórcy o podwyższenie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia rażącej dysproporcji pomiędzy nim a korzyściami, które osiąga nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjonobiorca z tytułu eksploatacji utworu twórcy. Regulacja okazuje się skomplikowana w swojej treści, a znikoma praktyka orzecznicza nie sprzyja rozwianiu wątpliwości co do możliwości i zakresu korzystania z niej przez autora. Niniejszy artykuł omawia m.in. historię, przesłanki zastosowania, poglądy doktryny oraz dotychczasową praktykę orzeczniczą art. 44 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119571   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2019, 4 s. 4-13

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Jan 19, 2021

Number of object content hits:

174

Number of object content views in PDF format

180

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/130070

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Roszczenie twórcy o podwyższenie wynagrodzenia Jul 7, 2023

This page uses 'cookies'. More information