Object

Title: Purely internal situations in European Union law after Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson ; Sytuacje czysto wewnętrzne w prawie Unii Europejskiej po wyroku w sprawie Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Purely internal situations in European Union law after Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson  
Sytuacje czysto wewnętrzne w prawie Unii Europejskiej po wyroku w sprawie Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson

Creator:

Stępkowski, Łukasz

ORCID:

0000-0001-5324-4218

Subject and Keywords:

purely internal situation   Åkerberg Fransson   link with EU law   application of EU law in national courts   action not entirely determined by European Union law  
sytuacja czysto wewnętrzna   łącznik z prawem UE   stosowanie prawa UE w sądach krajowych   działanie nie w pełni określone przepisami prawa Unii

Abstract:

This paper addresses the concept of a purely internal situation, present in the law of the European Union, and the influence of the judgment of the Court of Justice of the European Union in the case Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson on the content and scope thereof. The paper is specifically meant to address a new basis to negate purely internal situations, when the level of protection of the CFR and the principles of primacy, unity and effectiveness of EU law so require. Additionally, the paper herein outlines the notion of an action not entirely determined by EU law, which appeared in Fransson. The jurisprudence of the CJEU is cited extensively in order to trace the origins and development of the concept of a purely internal situation.  

Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić rozwój pojęcia sytuacji czysto wewnętrznej, obecnego w prawie Unii Europejskiej, i wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson na treść i zakres tegoż pojęcia. Artykuł ma w szczególności rozpoznać nową podstawę do rozciągania prawa UE na sytuacje czysto wewnętrzne, wtedy gdy poziom ochrony z Karty i wymogi pierwszeństwa, jednolitości i skuteczności tego wymagają, a także przybliżyć pojęcie działania nie w pełni określonego przepisami prawa UE. W celu prześledzenia rozwoju pojęcia sytuacji czysto wewnętrznej wykorzystane zostało orzecznictwo TSUE.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Klat-Wertelecka, Lidia (1967-2017). Red.

Date issued:

2015

Date copyrighted:

2015

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119419   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3614. Prawo, ISSN 0524-4544, 2015, 317, s. 147-159

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 1, 2023

In our library since:

Jan 13, 2021

Number of object content hits:

1 205

Number of object content views in PDF format

1213

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129903

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information