Object

Title: Europeanisation of public administration a few reflections ; Europeizacja administracji publicznej kilka refleksji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Europeanisation of public administration a few reflections  
Europeizacja administracji publicznej kilka refleksji

Creator:

Zacharko, Lidia   Janik, Marcin

ORCID:

0000-0002-3799-5502   0000-0002-6197-2722

Subject and Keywords:

Europeanisation of public administration   globalization   deconcentration   government agency   executive agency   regulatory agency  
europeizacja administracji publicznej   globalizacja   dekoncentracja   agencja rządowa   agencja wykonawcza   agencja regulacyjna

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

The article is devoted to the identification and discussion of the challenges faced by the administration in respect to integration processes, the Europeanisation of public administration, but also the ever-stronger dynamics of the processes of globalization. In the light of this problem, the analysis covered, inter alia, models of the impact of European law on national law. The areas of the Europeanisation process were also indicated, showing the Europeanisation of public administration tasks in this regard. The considerations also concern the issue of agencies that are of interest to the so-called “Indirect administration”.  

Artykuł poświęcony jest wskazaniu i omówieniu wyzwań, jakie stają przed administracją, nie tylko wobec procesów integracyjnych, europeizacji administracji publicznej, ale również rosnącej dynamiki procesów globalizacji. W świetle tak zakreślonej problematyki analizą objęte zostały między innym i modele wpływu prawa europejskiego na prawo krajowe. Wskazano również płaszczyzny procesu europeizacji, ukazując w tym zakresie europeizację zadań administracji publicznej. Rozważania objęły także interesujący z wielu względów problem agencji zaliczanych się do „administracji pośredniej”.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119153   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.12

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 203-215

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Aug 19, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

92

Number of object content views in PDF format

94

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129782

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information