Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zadania administracji publicznej z zakresu pomocy osobom bezdomnym w II Rzeczypospolitej

Creator:

Cendrowicz, Dominika

ORCID:

0000-0002-2358-7188

Subject and Keywords:

administracja publiczna   samorząd terytorialny   zadania publiczne   międzywojnie   II Rzeczpospolita 1918-1939   bezdomność   osoby bezdomne   wykluczenie mieszkaniowe

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

Niniejszy tekst wskazuje na prawne aspekty realizacji przez administrację publiczną zadań z zakresu pomocy osobom bezdomnym w II Rzeczypospolitej. Zjawisko bezdomności w okresie międzywojennym przybrało znaczne rozmiary i było następstwem nie tylko okresów zaborów i zniszczeń wojennych z lat 1914‒1918, ale także problemów społecznych, które nawarstwiły się w okresie międzywojnia. Mimo wielu trudności państwo polskie podjęło z niemałym sukcesem trud stworzenia prawnego systemu opieki społecznej, który w swoich działaniach koncentrował się także na pomocy bezdomnym. Ustawą z dnia 16 sierpnia 1923 roku o opiece społecznej dokonano kategoryzacji osób bezdomnych. Opierała się ona na podziale bezdomnych na osoby bezdomne będące ofiarami wojen, które na pomoc ze strony państwa i jego administracji zasługiwały, oraz na osoby bezdomne określane mianem „żebraków” i „włóczęgów”, którym nie należała się pomoc i wobec których stosowano środki o charakterze represyjnym. System opieki społecznej oparto na zasadzie pomocniczości, zgodnie z którą podstawowym podmiotem zobowiązanym do jej udzielania, w tym pomocy bezdomnym, była gmina. Dostrzegano także, że do bezdomności prowadzić mogą złe warunki lokalowe. Ciągłość stworzonego w międzywojniu systemu opieki społecznej przerwał wybuch II wojny światowej, a następnie na długie lata został on zaprzepaszczony w okresie PRL, kiedy to problem bezdomności ukrywano, a administracja państwowa w ogóle się nim nie zajmowała.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.4

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 39-54

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg