Object

Title: The idea of “open public administration”: The sphere of expectations and feelings ; Idea „otwartej administracji publicznej”. Sfera oczekiwań i odczuć

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The idea of “open public administration”: The sphere of expectations and feelings  
Idea „otwartej administracji publicznej”. Sfera oczekiwań i odczuć

Creator:

Blicharz, Jolanta

ORCID:

0000-0002-4581-8629

Subject and Keywords:

open public administration   public sector   civil sector   social services  
otwarta administracja publiczna   sektor publiczny   sektor obywatelski   usługi społeczne

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

The positive value of “open administration” will depend on whether the mutual relations between the public and the civil sector will be truly authentic or rather will be based on instrumentalization on the part of public sector. However, the most important issue connected with the application of market mechanisms in the fi eld of social services is related to the confl ict of values. This confl ict manifests itself in the collision of economic rationality professionalization of social services systems with the spirit of civil society based on solidarity, cooperation and trust.  

Pozytywna wartość „administracji otwartej” zależeć będzie od tego, czy wzajemne relacje między sektorem publicznym i obywatelskim będą autentycznie partnerskie czy też oparte na instrumentalizacji ze strony sektora publicznego. Jednak najistotniejsza kwestia związana ze stosowaniem mechanizmów rynkowych w polu usług społecznych wiąże się z konfl iktem wartości, który pojawia się przede wszystkim w wypadku zderzenia ekonomicznej racjonalności (profe-sjonalizacji systemów usług społecznych) z duchem społeczeństwa obywatelskiego opartego na solidaryzmie, współpracy i zaufaniu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119143   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.2

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 17-25

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

49

Number of object content views in PDF format

50

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129772

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information