Object

Title: Individual act of economic administration (attempt to define) ; Indywidualny akt administracji gospodarczej (próba zdefiniowania)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Individual act of economic administration (attempt to define)  
Indywidualny akt administracji gospodarczej (próba zdefiniowania)

Creator:

Dubiński, Łukasz

ORCID:

0000-0002-9360-3892

Subject and Keywords:

economic activity   legal situation   individual act  
działalność gospodarcza   sytuacja prawna   akt indywidualny

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

The purpose of the article is to propose a definition of the concept of an individual act of economic administration understood as an instrument for determining the legal situation of an entre-preneur. By the way, it was found that the feature that distinguishes individual acts of economic administration from other acts of public authority is that the discussed decisions are made as a result of balancing between economic freedom and other values that are protected at the level of systemic regulations. The analyzes carried out are intended to fulfill the challenge of building a unified conceptual grid, which is to confirm the separateness of public commercial law as an independent branch of law.  

Celem artykułu jest zaproponowanie definicji pojęcia indywidualnego aktu administracji gospodarczej, rozumianego jako instrument służący ustalaniu sytuacji prawnej przedsiębiorcy. Przy okazji dowiedziono, że cechą odróżniającą indywidualne akty administracji gospodarczej od innych aktów władzy publicznej jest to, iż omawiane rozstrzygnięcia zapadają w wyniku przeprowadzenia procesu wyważania pomiędzy wolnością gospodarczą a innymi wartościami, które są chronione na poziomie regulacji ustrojowych. Przeprowadzone analizy mają służyć realizacji wyzwania po-legającego na zbudowaniu jednolitej siatki pojęciowej, mającej na celu potwierdzenie odrębności publicznego prawa gospodarczego jako samodzielnej gałęzi prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119196   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.329.11

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 133-143

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

29

Number of object content views in PDF format

32

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129698

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information