Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

O prywatyzacji form organizacji i działania jako źródłach różnorodności administracji publicznej

Creator:

Strzyczkowski, Kazimierz

ORCID:

0000-0002-4195-0120

Subject and Keywords:

decentralizacja   struktura administracji publicznej   prywatnoprawna forma organizacyjna administracji publicznej   demokratyczna legitymacja   związanie prawem publicznym

Description:

Tyt. tomu: Niepomijalność administracji publicznej

Abstract:

Wśród tendencji rozwojowych współczesnej administracji ważnych dla struktury administracji publicznej szczególne znaczenie należy przypisać decentralizacji i pluralizacji tej administracji jako następstwa powierzania realizacji zadań administracji publicznej podmiotom spoza hierarchicznej struktury administracji publicznej. Państwo i jego administracja wycofują się z wykonywania zadań administracyjnych poprzez prywatyzację jednostek organizacyjnych, realizujących zadania administracji publicznej (prywatyzacja organizacyjna) bądź przez prywatyzację zadań (prywatyzacja materialna). Za element różnicujący administrację publiczną uznaje się wykorzystanie prywatnoprawnych form działania administracji. W konsekwencji administracja publiczna jest organizacyjnie i funkcjonalnie zróżnicowana, co — z jednej strony — tworzy warunki wyboru najbardziej efektywnych rozwiązań z punktu widzenia realizacji celów administracji publicznej, z drugiej zaś — warunki powstania konfliktu między obowiązkiem administracji publicznej działania dla dobra wspólnego a odrębnymi interesami prywatnych podmiotów, którym powierzono realizację zadań publicznych, co w przeważającej mierze jest tematyką niniejszego opracowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Korczak, Jerzy Red.   Lisowski, Piotr. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.331.20

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4001. Prawo, ISSN 0524-4544, 2020, 331, s. 261-271

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg