Object

Title: Does public administration have to perform tasks in amatter of social care? ; Czy administracja publiczna musi wykonywać zadania z zakresu pomocy społecznej?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Does public administration have to perform tasks in amatter of social care?  
Czy administracja publiczna musi wykonywać zadania z zakresu pomocy społecznej?

Creator:

Nitecki, Stanisław

ORCID:

0000-0002-5130-1140

Subject and Keywords:

public administration   social assistance   local government community   subsidiarity   solidarity   state  
administracja publiczna   pomoc społeczna   wspólnota samorządowa   państwo   solidarność   pomocniczość

Description:

Tyt. tomu: Niepomijalność administracji publicznej

Abstract:

Public administration is established to implement the tasks of the state, and therefore those that exceed the capabilities of members of the state community. One of the tasks of the state is to support people who are unable to meet their own needs through their own efforts.The implementation of this task by the state results from the principle of solidarity and subsidiarity, which are the basis for supporting those who are unable to take care of their own needs. Social assistance is a kind of social activity that can be satisfied through the activity of individual entities. The social community created the state so that it would support the weak and those who could not function independently.The implementation of social assistance is the task of communities, without specifying whether it is about local, regional or national communities, so the administration is obliged to perform these tasks. Performing these tasks belongs to the administration, but it can outsource tasks in this field to non-public entities. These entities will perform tasks belonging to the administration and will cooperate with it.  

Administracja publiczna powołana jest do realizacji zadań przypisanych państwu, a zatem takich, które przekraczają możliwości członków wspólnoty składającej się na państwo. Jednym z takich zadań jest wspieranie osób, które własnym staraniem nie są w stanie zaspokajać własnych potrzeb. Jego realizacja przez państwo wynika z zasady solidarności, która wspólnie z zasadą pomocniczości leży u podstaw wspierania tych, którzy nie są w stanie właściwie zadbać o własne potrzeby. Pomoc społeczna jest tą sferą aktywności społecznej, która może być zaspokajana mocą aktywności podmiotów indywidualnych, jednakże wspólnota po to utworzyła państwo, aby przy jego wykorzystaniu wspierać słabszych i tych, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Skoro pomoc społeczna jest zadaniem przypisanym wspólnotom, przy czym bez precyzyjnego wskazania, czy chodzi o wspólnoty lokalne, czy regionalne bądź o zasięgu ogólnokrajowym, oznacza to, że administracja obowiązana jest te zadania wykonywać. Wykonywanie zadań z tego zakresu może odbywać się przez samą administrację, ale także może ona zlecać je podmiotom niepublicznym. W tym zakresie podmioty będą wykonywały zadania leżące w gestii administracji i będą z nią współpracowały.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Korczak, Jerzy Red.   Lisowski, Piotr. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119268   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.331.16

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4001. Prawo, ISSN 0524-4544, 2020, 331, s. 195-209

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

129

Number of object content views in PDF format

136

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129652

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information