Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Niepomijalność Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zamówieniach publicznych

Creator:

Kiczka, Karol

ORCID:

0000-0002-3056-024X

Subject and Keywords:

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych   zamówienia publiczne

Description:

Tyt. tomu: Niepomijalność administracji publicznej

Abstract:

Prawo zamówień publicznych jest częścią publicznego prawa gospodarczego, określaną w piśmiennictwie naukowym mianem prawa zarządu mieniem publicznym. Prawo zamówień publicznych z 2019 roku wzmacnia pozycję prawną Prezesa Urzędu w systemie zamówień publicznych w stosunku do stanu dotychczasowego. Niezależnie od tego do badanego porządku prawnego wprowadzono nowy organ administracji publicznej — Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych. Wszystko to świadczy głównie o niepomijalności Prezesa Urzędu w zamówieniach publicznych w społecznej gospodarce rynkowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Korczak, Jerzy Red.   Lisowski, Piotr. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.331.11

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4001. Prawo, ISSN 0524-4544, 2020, 331, s. 113-127

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg