Object

Title: Legal institutions which guarantee compliance with the law as an unavoidable element of administrative law ; Instytucje prawne gwarancji zgodności z prawem jako niepomijalny element regulacji prawa administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal institutions which guarantee compliance with the law as an unavoidable element of administrative law  
Instytucje prawne gwarancji zgodności z prawem jako niepomijalny element regulacji prawa administracyjnego

Creator:

Adamiak, Barbara

ORCID:

0000-0001-8942-0543

Subject and Keywords:

legal institutions   guarantees   non-compliance with the law   non-passing   scope of the regulation  
instytucje prawne   gwarancje   niezgodność z prawem   niepomijalność   zakres unormowania

Description:

Tyt. tomu: Niepomijalność administracji publicznej

Abstract:

Legal institutions which guarantee that the operations of public administration bodies comply with the law are an unavoidable element of administrative law. In organic law, the regulation of control institutions and the admissibility of applying supervision measures creates guarantees of lawful operation. It is introduced both in the organic regulation of central government administration and in the systemic regulation of local government.In substantive administrative law, the unavoidability of the regulations of legal institutions which guarantee compliance with the law, as a rule, should be combined with the regulation in administrative procedural law. It is procedural law that regulates sanctions for violation of substantive law. This does not mean that substantive administrative law does not introduce legal institutions to guarantee compliance with the law.Administrative procedural law creates an extensive system of legal institutions that guarantee the lawful operation of public administration bodies. This applies both to the legal institutions of lawful operation and the legal institutions of the legal consequences of a violation of the law by depriving the binding force of an act setting out the rights or obligations of a party to administrative proceedings.  

W prawie administracyjnym niepomijalnym elementem jego regulacji są instytucje praw­ne gwarancji zgodności z prawem działania administracji publicznej. W prawie ustrojowym regula­cja instytucji kontroli i dopuszczalności stosowania środków nadzoru gwarantuje działanie zgodne z prawem. Wprowadzona jest zarówno w regulacji ustrojowej administracji rządowej, jak i regulacji ustrojowej samorządu terytorialnego.W materialnym prawie administracyjnym niepomijalność regulacji instytucji prawnych gwa­rancji zgodności z prawem co do zasady należy łączyć z regulacją w procesowym prawie administra­cyjnym. To w prawie procesowym zawarta jest bowiem regulacja sankcji za naruszenie przepisów prawa materialnego. Nie oznacza to, że w materialnym prawie administracyjnym nie wprowadza się instytucji prawnych gwarancji zgodności z prawem.Procesowe prawo administracyjne tworzy rozbudowany system instytucji prawnych gwarancji zgodnego z prawem działania organów administracji publicznej i to zarówno instytucji prawnych działania zgodnego z prawem, jak i instytucji prawnych następstw prawnych naruszenia prawa przez pozbawienie mocy obowiązującej aktu kształtującego uprawnienia lub obowiązki strony po­stępowania administracyjnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Korczak, Jerzy Red.   Lisowski, Piotr. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119255   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.331.2

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4001. Prawo, ISSN 0524-4544, 2020, 331, s. 11-20

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

28

Number of object content views in PDF format

33

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129638

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information