Object

Title: Dostępność produktów leczniczych w Polsce – ujęcie prawno-ekonomiczne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dostępność produktów leczniczych w Polsce – ujęcie prawno-ekonomiczne

Alternative title:

Availability of medicinal product in Poland – legal and economic approach

Creator:

Żak, Konrad

ORCID:

0000-0002-2632-9782

Subject and Keywords:

pharmaceutical market   pharmaceutical law   distribution   pharmacy   medicinal products  
rynek farmaceutyczny   prawo farmaceutyczne   dystrybucja   apteka ogólnodostępna   produkt leczniczy

Abstract:

The pharmaceutical law system determines the functioning of the market in providing access to medicinal products, which significantly affects the level of health safety of citizens. The specificity of trade in medicinal products forces the detail of legal regulations in relation to the distribution process, hence each country normalizes the market on its own. The nature of national pharmaceutical law systems implies the effectiveness of the system for providing patients with reimbursed medicinal products. The aim of the study is to indicate the impact of changes in the pharmaceutical law system on the national system of supplying medicinal products in the context of the occurrence of illegal export of medicines. The following research methods are being adopted to address the aforementioned issues: a critical analysis of the subject literature and an analysis of legal acts and examination of the related documents. This is to show the scale of illegal drug exports and the impact of re-exports on the level of patient access to medicinal products This will allow conclusions to be drawn regarding the level of effectiveness of the control system operated by the State Pharmaceutical Inspection and will allow the indication of recommendations to optimize the system of supervision over the pharmaceutical market.  

System prawa farmaceutycznego determinuje funkcjonowanie rynku w zakresie zapewnienia dostępności do produktów leczniczych, przez co istotnie wpływa na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Specyfika obrotu produktami leczniczymi wymusza szczegółowość regulacji prawnych w odniesieniu do procesu dystrybucji, stąd każde państwo dokonuje normalizacji rynku we własnym zakresie. Charakter krajowych systemów prawa farmaceutycznego implikuje efektywność systemu zaopatrywania pacjentów w refundowane produkty lecznicze. Niniejszy artykuł porusza problematykę dostępności pacjentów do refundowanych produktów leczniczych w Polsce. Celem opracowania jest wskazanie wpływu zmian w systemie prawa farmaceutycznego na krajowy system zaopatrywania w produkty lecznicze w kontekście występowania zjawiska nielegalnego wywozu leków. W artykule zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, metodę analizy aktów prawnych oraz metodę badania dokumentów w celu przedstawienia skali nielegalnego wywozu leków oraz wpływu reeksportu na poziom dostępności pacjentów do produktów leczniczych. Pozwoli to na sformułowanie wniosków w zakresie poziomu efektywności systemu kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz umożliwi wskazanie zaleceń w celu optymalizacji systemu nadzoru nad rynkiem farmaceutycznym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118607   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.125

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 25, 2023

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

553

Number of object content views in PDF format

559

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128154

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information