Object

Title: Ocena ryzyka utraty zdrowia w przedsiębiorstwie farmaceutycznym na przykładzie stanowiska laboranta w Jelfa S.A. w Jeleniej Górze

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ocena ryzyka utraty zdrowia w przedsiębiorstwie farmaceutycznym na przykładzie stanowiska laboranta w Jelfa S.A. w Jeleniej Górze

Alternative title:

Health loss risk assessment in a pharmaceutical company on the example of the position of a laborant in Jelfa S.A. in Jelenia Góra

Creator:

Mucha, Beata   Mucha, Monika

ORCID:

0000-0001-5103-5105   0000-0002-8525-0345

Subject and Keywords:

work safety   health hazards   pharmaceutical laboratory  
bezpieczeństwo pracy   zagrożenie zdrowia   laboratorium farmaceutyczne

Abstract:

Pharmaceutical companies have been one of the fastest growing sectors of the economy in recent years. Despite the growing demand for pharmaceutical products, this industry faces a significant threat resulting from the production and processing of various types of chemical, toxic and disinfecting substances that affect the health and life of employees. The consequences of working in the pharmaceutical industry also result from the nature of the job in a given position. The work focused on the position of a laboratory technician. The aim of the study was to assess the risk of health loss in the work of lab technicians in the pharmaceutical company Jelfa S.A. in Jelenia Góra. Ignoring the harmful factors in the workplace can lead to many health complications.  

Przedsiębiorstwa farmaceutyczne to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki ostatnich lat. Mimo rosnącego zapotrzebowania na wyroby farmaceutyczne, w przemyśle tym występuje spore zagrożenie wynikające z produkcji i przetwórstwa różnego rodzaju substancji chemicznych, toksycznych i odkażających mające wpływ na zdrowie i życie pracowników. Następstwa pracy w przemyśle farmaceutycznym wynikają także z charakteru pracy na danym stanowisku. W analizie skupiono uwagę na stanowisku laborant. Celem badania była ocena ryzyka utraty zdrowia w pracy laborantów w przedsiębiorstwie farmaceutycznym Jelfa S.A. w Jeleniej Górze. Lekceważenie szkodliwych czynników występujących w miejscu pracy może doprowadzić do wielu powikłań zdrowotnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118603   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.121

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jun 22, 2023

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

402

Number of object content views in PDF format

410

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128150

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information