Object

Title: Polscy seniorzy na rynku usług e-zdrowia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polscy seniorzy na rynku usług e-zdrowia

Alternative title:

Polish seniors in the e-health services market

Creator:

Dąbrowska, Anna   Janoś-Kresło, Mirosława

ORCID:

0000-0003-1406-5510   0000-0002-3739-9620

Subject and Keywords:

e-health   the market of e-health services   Polish seniors   use of e-health services  
e-zdrowie   rynek usług e-zdrowia   polscy seniorzy   korzystanie z usług e-zdrowia

Abstract:

The e-health services appear to be a promising market. On the one hand, we deal with a continually expanding offer of e-health services; on the other hand, more and more consumers, including the elderly, use such services. The article presents the findings of the author’s empirical study conducted in December 2019 using the CAWI method on a group of 363 respondents aged 60+. The hypothesis assuming that older people in Poland are more and more efficient when using e-health services due to their increasing IT competences was positively verified in the study. Searching for health-related information turned out to be the most popular online service. The respondents browsed the Internet primarily to find data on diseases and their treatment, which is probably related to the age of the respondents, or information concerning medical practitioners and opinions about them. The vast majority of online respondents signed up for visits and tests online. They also used the Internet to buy over-the-counter drugs, medical equipment, or to collect results of medical examinations. The development of the coronavirus pandemic will undoubtedly contribute to the increased interest of the elderly in such activities. We also need to mention e-healthcare, the development of which is important both from thepoint of view of patients and health services, as well as new services such as e-prescription, electronic medical sick leave certificate, e-referral and e-order. Taking into consideration the increasing competences of people working in the field of modern technologies, it can be assumed that in the near future Internet portals and applications will gain in importance, as they are an increasingly common tool which allows the elderly stay in good shape and maintain good health.  

Rynek usług e-zdrowia to rynek perspektywiczny. Z jednej strony mamy do czynienia ze stale zwiększającą się ofertą tych usług, a z drugiej coraz więcej konsumentów z nich korzysta, w tym osoby starsze. W artykule wykorzystano wyniki autorskiego badania empirycznego przeprowadzonego w grudniu 2019 r. metodą CAWI na grupie 363 respondentów w wieku 60+. Pozwoliły one pozytywnie zweryfikować postawioną hipotezę, że osoby starsze w Polsce coraz lepiej poruszają się na rynku usług e-zdrowia, wobec ich wzrastających kompetencji informatycznych. Najbardziej popularną usługą było szukanie informacji dotyczących zdrowia. Respondenci szukali w Internecie przede wszystkim informacji na temat chorób i ich leczenia, co ze względu na wiek badanych nie jest zaskoczeniem, ale także informacji o lekarzach i opinii o nich. Zdecydowana większość respondentów online zapisywała się online na wizyty i badania, popularne było także kupowanie przez Internet leków bez recepty i sprzętu medycznego oraz odbieranie wyników badań. Rozwój pandemii koronawirusa niewątpliwie przyczyni się do wzrostu zainteresowania osób starszych takimi działaniami. Nie sposób nie wspomnieć o usługach e-zdrowia, których rozwój ma istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia pacjentów, jak i służby zdrowia, a mianowicie e-recepcie, e-zwolnieniu, e-skierowaniu i e- -zleceniu. Można założyć, że w najbliższej przyszłości wobec wzrastających kompetencji osób starszych w obszarze nowoczesnych technologii na znaczeniu będą zyskiwały portale internetowe i aplikacje, które są coraz częstszym narzędziem wspierającym osoby starsze w utrzymaniu kondycji i zachowaniu dobrego zdrowia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118601   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.119

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

782

Number of object content views in PDF format

791

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128148

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Polscy seniorzy na rynku usług e-zdrowia Apr 27, 2023

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information