Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ żywienia i żywności na stan zdrowia w świetle badań

Alternative title:

The impact of nutrition and food on health in the light of research

Creator:

Gardocka-Jałowiec, Anna   Stańczyk, Piotr   Szalonka, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-3281-1513   0000-0003-0124-2936   0000-0001-7290-6408

Subject and Keywords:

zdrowie   żywienie   żywność   nadwaga   aktywność fizyczna   badanie ankietowe

Abstract:

Badania dotyczące żywienia i żywności, ich wpływu na stan zdrowia są jednymi z najistotniejszych trendów nie tylko w naukach o żywieniu, ale i w naukach społecznych. W dobie XXI w. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, a tym samym właściwego stanu zdrowia ludzi, stanowi jeden z głównych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Proponowane rozważania służą zasygnalizowaniu problemów w zakresie zachowań zdrowotnych ze szczególnym podkreśleniem wpływu żywienia na samopoczucie i stan zdrowia ludzi, na podstawie badań własnych przeprowadzonych w marcu i kwietniu 2020 r. na próbie 428 respondentów – mieszkańców Polski w wieku od 15. roku życia. W toku analiz ustalono, że wraz z wiekiem respondentów odsetek osób z nadwagą rośnie, zaś z dobrym stanem zdrowia maleje. Wśród przyczyn powyższych prawidłowości wskazano na: proces starzenia i spowolnienie metabolizmu, nieprawidłowe nawyki żywieniowe (nieregularne spożywanieposiłków, ograniczona konsumpcja warzyw i owoców).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)  
ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.112

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal