Object

Title: Warunki mieszkaniowe Polaków a komfort przebywania na kwarantannie w świetle badań jakościowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Warunki mieszkaniowe Polaków a komfort przebywania na kwarantannie w świetle badań jakościowych

Alternative title:

Housing conditions of Poles and the comfort of staying in lockdown – qualitative research

Creator:

Sadowa, Agnieszka

ORCID:

0000-0003-4672-0356

Subject and Keywords:

housing conditions   residential properties   home quarantine   quality of life   comfort of life   lifestyle changes   isolation time   pandemic COVID-19   SARS-CoV-2  
warunki mieszkaniowe   nieruchomości mieszkalne   domowa kwarantanna   jakość życia   zmiany stylu życia   czas izolacji   pandemia COVID-19   SARS-CoV-2

Abstract:

The article presents and analyzes the results of the proprietary qualitative research in which Poles participated in a difficult time of home isolation related to the COVID-19 pandemic prevailing in the world and in the country. The aim of the article is to assess the impact of housing conditions on the quality of life of Poles living in home isolation. Standardized telephone interviews were the tool used to carry out the research. The study covered school-age children, professionally active young adults, parents and the elderly living in two types of residential real estate: single-family houses and flats. Statistics and research on housing conditions in Europe and Poland were reviewed. The second part consists of the results of a survey conducted in May 2020. The author discusses the problems related to the impact of increased stay at home on the well-being of the study participants and contacts with roommates, referring to the housing conditions and features of the property being inhabited, i.e. the standard of the apartment (area, number of rooms, equipment, number of tenants) and its location.  

W artykule zaprezentowano i przeanalizowano wyniki autorskiego badania jakościowego, w którym wzięli udział Polacy pozostający w trudnym czasie domowej izolacji, związanej z panującą na świecie i w kraju pandemią COVID-19. Celem artykułu jest ocena wpływu warunków mieszkaniowych na jakość życia Polaków podczas przebywania w domowej izolacji. Narzędziem wykorzystanym do realizacji badań były standaryzowane wywiady telefoniczne. Badaniem zostały objęte dzieci w wieku szkolnym, młodzi dorośli aktywni zawodowo, rodzice oraz osoby starsze, zamieszkujący dwa typy nieruchomości mieszkalnych: domy jednorodzinne i mieszkania. Dokonano przeglądu statystyk i badań naukowych dotyczących warunków mieszkaniowych w Europie i w Polsce. Drugą część stanowią wyniki badania przeprowadzonego w maju 2020 r. Autorka porusza problemy związane z wpływem wzmożonego przebywania w domu na samopoczucie uczestników badania i z kontaktami ze współlokatorami, odnosząc się do warunków mieszkaniowych i cech zamieszkiwanej nieruchomości, to jest standardu mieszkania (powierzchnia, liczba pokoi, wyposażenie, liczba lokatorów) oraz jego lokalizacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118593   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.111

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 26, 2023

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

1 024

Number of object content views in PDF format

1030

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128137

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information