Object

Title: Makroekonomiczne uwarunkowania długości życia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Makroekonomiczne uwarunkowania długości życia

Alternative title:

Macroeconomic determinants of life expectancy

Creator:

Nowak, Wioletta

ORCID:

0000-0002-9200-2972

Subject and Keywords:

life expectancy   economic growth   income inequality   poverty  
oczekiwana długość życia   wzrost gospodarczy   nierówności dochodowe   ubóstwo

Abstract:

The aim of the paper is to show main macroeconomic determinants of health and life expectancy. Based on a critical analysis of the literature, the impact of income, income inequality and poverty on health and life expectancy has been established. The relationship between income and life expectancy is observed both for people and countries. On the country level absolute income matters while relative income plays more important role on the individual level. Due to relative income hypothesis income inequalities have a negative effect on health and life expectancy. Moreover, poverty is strongly correlated with poorer health both in developing and developed countries.  

Celem artykułu jest pokazanie zależności między głównymi czynnikami makroekonomicznymi a zdrowiem i oczekiwaną długością życia człowieka. Skupiono się na najczęściej rozważanych w literaturze przedmiotu czynnikach, tzn. dochodzie, nierównościach dochodowych i poziomie ubóstwa. Na podstawie krytycznego przeglądu literatury ustalono, żezależność między dochodem a stanem zdrowia i długością życia występuje zarówno w przypadku osób, jak i krajów. Na poziomie indywidualnym większą rolę odgrywa dochód względny niż jego poziom absolutny. Nierówności dochodowe mają negatywny wpływ na stan zdrowia i oczekiwaną długość życia. Ponadto, ubóstwo jest silnie skorelowane z gorszym stanem zdrowia zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118591   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.109

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

1 460

Number of object content views in PDF format

1467

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128135

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Makroekonomiczne uwarunkowania długości życia Apr 27, 2023

This page uses 'cookies'. More information