Object

Title: Unia Europejska wobec problemów globalnych — instrumenty prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po traktacie lizbońskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Unia Europejska wobec problemów globalnych — instrumenty prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po traktacie lizbońskim

Creator:

Tereszkiewicz, Filip

Subject and Keywords:

European Union   global problems   legal instruments   Common Foreign and Security Policy   Lisbon Treaty  
Unia Europejska   problemy globalne   instrumenty prawne   Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa   Traktat Lizboński (2007)

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2011

Date copyrighted:

2011

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:117577   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

Language:

pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3322. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2011, 85, s. 51-69

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Nov 10, 2020

Number of object content hits:

437

Number of object content views in PDF format

442

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127909

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information