Object

Title: Czy druga izba parlamentu jest potrzebna? Rozważania na temat bikameralizmu w ujęciu historyczno-komparatystycznym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czy druga izba parlamentu jest potrzebna? Rozważania na temat bikameralizmu w ujęciu historyczno-komparatystycznym

Alternative title:

Is the senate necessary nowadays? Considerationson bicameralism in historical and comparative terms

Creator:

Piotrowski, Dariusz

ORCID:

0000-0002-8811-9318

Subject and Keywords:

bicameral parliament   Upper Chamber   asymmetrical bicameralism   the Senate   the Sejm  
parlament dwuizbowy   izba wyższa   bikameralizm asymetryczny   Senat   Sejm

Description:

Tyt. tomu: Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Abstract:

Based on the 17th century ideas of sovereignty of the people, modern parliamentary systems to asubstantial degree consist of unicameral bodies. This trend, marked in the last half-century, is slowly displacing traditional bicameral bodies, according to Inter-Parliamentary Union statistics.Parliaments derived from the institution of royal councils have a rich history. It is reasonable to look for their origin in Icelandic Althing and medieval German conventions. The English traditional parliament became the model institution, showed the way to bodies composed of more than two chambers. In our age researchers attempt to discover the phenomenon in four types of bicameralism: the Nordic, federal, self-governmental chambers, and house of “prudence”.The author of the article tries to find an adequate solution to this problem in Polish conditions, taking on historic and comparative comparison, focusing on modern legislative actions.  

Współczesne systemy parlamentarne, oparte na osiemnastowiecznych ideach suwerenności ludu, w znaczącej części składają się z unikameralnych organów legislacyjnych. Trend ten, zaznaczający się w ostatnim półwieczu, wypiera powoli tradycyjne dwuizbowe ciała, na co wskazują statystyki Unii Międzyparlamentarnej.Wywodzące się z instytucji rad królewskich organy mają bardzo bogatą historię. Ich genezy można doszukiwać się w islandzkim Althingu oraz średniowiecznych zjazdach germańskich. Tradycyjny parlament, ukształtowany w Anglii, stał się instytucją modelową, torując drogę ciałom złożonym z więcej niż dwóch izb. Współcześnie jednak badacze próbują odnaleźć fenomen w czterech modelach dwuizbowości: nordyckiej, izby samorządowej, federalnej oraz refleksji i rozwagi. Autor artykułu próbuje znaleźć rozwiązanie tego problemu w Polsce, podejmując się historycznego i komparatystycznego porównania, kładąc nacisk na współczesne działania ustawodawcze.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116076   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.14

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 193-209

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jan 17, 2023

In our library since:

Sep 28, 2020

Number of object content hits:

54

Number of object content views in PDF format

67

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127099

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information