Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo o zgromadzeniach w świetle nowelizacji z 2016 roku — zagadnienia wybrane

Creator:

Hyżorek, Aleksander

ORCID:

0000-0003-0433-1643

Subject and Keywords:

prawo o zgromadzeniach   konstytucyjne aspekty prawa o zgromadzeniach   ograniczenia prawa do zgromadzeń   wolność

Description:

Tyt. tomu: Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Abstract:

W niniejszym artykule przedstawiono rozważania dotyczące jednej z ważniejszych wolności obywatelskich — prawa do zgromadzeń publicznych. Instytucję prawa do zgromadzeń omówiono przez pryzmat konstytucyjny i prawnomiędzynarodowy z uwzględnieniem zbliżonego charakteru tych regulacji. Wskazano również na beneficjentów prawa do zgromadzeń, a także porównano zmiany, które w tej materii miały miejsce na płaszczyźnie konstytucyjnej. Przede wszystkim skupiono się na nowelizacji ustawy prawo o zgromadzeniach, która miała miejsce 13 grudnia 2016 roku, a także omówiono wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany wskutek wniosku Prezydenta RP. Podjęto też kwestię związaną z niekonstytucyjnością wprowadzonej regulacji zgromadzeń cyklicznych. Określono także prokonstytucyjną wykładnię przepisów prawa o zgromadzeniach i stanowiska sądów rozpoznających odwołania od decyzji o odmowie zarejestrowania zgromadzenia publicznego. Ostatecznie odniesiono się do postulatów de lege ferenda, które miałyby polegać na derogacji przepisów stanowiących o zgromadzeń cyklicznych jako pewnej formy uprzywilejowania jednego typu zgromadzeń nad innymi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.13

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 177-192

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg