Object

Title: Egzekucja z ruchomości, których posiadanie jest limitowane przez prawo. Kazus egzekucji z automatów do gier hazardowych po nowelizacji ustawy o grach hazardowych na tle egzekucji administracyjnej i sądowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Egzekucja z ruchomości, których posiadanie jest limitowane przez prawo. Kazus egzekucji z automatów do gier hazardowych po nowelizacji ustawy o grach hazardowych na tle egzekucji administracyjnej i sądowej

Alternative title:

Execution of movable property, possession of which is limited by law. The case of execution from gambling machines after the amendment of the Gambling Act on the background of administrative and judicial enforcement

Creator:

Kamiński, Paweł

ORCID:

0000-0002-4669-0065

Subject and Keywords:

execution   slot machines   permission to possess   seizure   bailiff  
egzekucja   automaty do gier hazardowych   zezwolenie   zajęcie egzekucyjne   komornik sądowy

Description:

Tyt. tomu: Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Abstract:

The article compares judicial and administrative execution directed at movable property, on which the possession of a permit is required. The matter is presented both from the perspective of the administrative enforcement authority and the court bailiff. Differences between the methods of these authorities and the regulations that regulate these procedures are presented. The article also presents the issue in a systemic context, with regulations on other branches of law. A comparative example is the case of enforcement from gambling (slot) machines.  

Artykuł porównuje egzekucję sądową i administracyjną skierowaną do ruchomości, na których posiadanie wymagane jest zezwolenie. Temat jest przedstawiony zarówno z perspektywy administracyjnego organu egzekucyjnego, jak i komornika sądowego. Zaprezentowane zostają różnice pomiędzy metodami postępowania tych organów, jak i przepisami, które regulują to postępowanie. Artykuł przedstawia też zagadnienie w kontekście systemowym, ze wskazaniem przepisów z zakresu innych gałęzi prawa. Przykładem porównawczym jest zagadnienie egzekucji z automatów do gier hazardowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116073   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.11

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 145-161

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 13, 2022

In our library since:

Sep 28, 2020

Number of object content hits:

231

Number of object content views in PDF format

237

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127096

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information