Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Opinie zabezpieczające w zarządzaniu ryzykiem podatkowym

Creator:

Kubista, Bartosz

ORCID:

0000-0003-0947-0730

Subject and Keywords:

klauzula ogólna o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania   opinie zabezpieczające   ryzyko podatkowe   zarządzanie ryzykiem podatkowym

Description:

Tyt. tomu: Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Abstract:

W artykule poruszono kwestie możliwości wykorzystania oraz znaczenia opinii zabezpieczających w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym. Omówiono także istotę oraz scharakteryzowano prawną opinię zabezpieczającą i jej znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatnika. Publikacja dotyka problematyki sposobu występowania o wydanie opinii zabezpieczającej, przebiegu postępowania o jej wydanie i korzyści płynącej z jej otrzymania w kontekście zarządzania ryzykiem podatkowym. Oprócz analizy tekstu prawnego przeprowadzono też analizę dorobku i znaczenia już wydanych opinii zabezpieczających dla praktyki podatników w obszarze kwestii przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.3

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 25-39

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg