Object

Title: Periodyki jako źródło historyczne do dziejów kultury na Śląsku w okresie międzywojnia (wybrana problematyka)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Periodyki jako źródło historyczne do dziejów kultury na Śląsku w okresie międzywojnia (wybrana problematyka)

Alternative title:

Periodicals as a historical source for the history of culture in Silesia in the interwar period (selected issues)

Creator:

Nowosielska-Sobel, Joanna

ORCID:

0000-0002-8914-4988

Subject and Keywords:

Silesia   culture   interwar period   periodical   press  
kultura   periodyk   okres międzywojenny   prasa   Śląsk

Description:

Silesian Quarterly Historical Journal “Sobótka” [Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”] has been published in Wrocław since 1946 – initially as a semiannual periodical and a yearbook with the title “Sobótka”, and since 1957 quarterly, with the current title. It is among the oldest regional scholarly journals in the field of history in Poland and a significant element of Polish humanities. “Sobótka” is considered one of the most important periodicals concerning Silesian studies, but the editorial team remains open also to material from other thematic fields. The journal serves for presentation of research on history of Central and Eastern Europe, with a special focus on Silesia and neighboring regions and countries, as well as on regional history. For several years, its publisher was the Wrocław Society of History Enthusiasts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], i.e. the Branch of the Polish Historical Society [Polskie Towarzystwo Historyczne]; currently, the journal is published under the auspices of the University of Wrocław.  

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstract:

The article discusses interwar-period Silesian periodicals, useful in researching the cultural life of the region. The daily press and magazines dealing with broadly understood cultural topics are presented, and editors and authors specializing in this field are mentioned. The periodicals published in the Lower Silesian province (especially in Wrocław), often addressed to readers of the whole German Silesia, are characterised.  

W artykule omówiono międzywojenne periodyki śląskie, przydatne w badaniach życia kulturalnego regionu. Przedstawiono prasę codzienną i pisma poruszające szeroko pojętą tematykę kulturalną, wspomniano również redaktorów i autorów specjalizujących się w tym zakresie. Scharakteryzowano periodyki wychodzące w prowincji dolnośląskiej (szczególnie zaś we Wrocławiu), kierowane niejednokrotnie do czytelników całego niemieckiego Śląska.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115869   e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

doi:10.34616/SKHS.2018.3.73.96

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Joanna Nowosielska-Sobel

Autor opisu:

TK   MZ

Object collections:

Last modified:

Sep 18, 2023

In our library since:

Sep 22, 2020

Number of object content hits:

348

Number of object content views in PDF format

197

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127022

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information