Object

Title: Z Prochowic do Lasu i z powrotem. Z badań nad początkami miasta nad dolną Kaczawą

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Z Prochowic do Lasu i z powrotem. Z badań nad początkami miasta nad dolną Kaczawą

Alternative title:

From Prochowice to Las and back. Notes from research on the beginnings of the town on the Lower Kaczawa

Creator:

Boguszewicz, Artur

ORCID:

0000-0001-7304-0853

Subject and Keywords:

Silesian Piasts   nobility   city   Las   Głogów Duchy   Legnica Duchy   Prochowice   middle ages   archaeology   castle  
Piastowie śląscy   księstwo głogowskie   miasto   archeologia   księstwo legnickie   średniowiecze   szlachta   zamek   Las   Prochowice

Description:

Silesian Quarterly Historical Journal “Sobótka” [Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”] has been published in Wrocław since 1946 – initially as a semiannual periodical and a yearbook with the title “Sobótka”, and since 1957 quarterly, with the current title. It is among the oldest regional scholarly journals in the field of history in Poland and a significant element of Polish humanities. “Sobótka” is considered one of the most important periodicals concerning Silesian studies, but the editorial team remains open also to material from other thematic fields. The journal serves for presentation of research on history of Central and Eastern Europe, with a special focus on Silesia and neighboring regions and countries, as well as on regional history. For several years, its publisher was the Wrocław Society of History Enthusiasts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], i.e. the Branch of the Polish Historical Society [Polskie Towarzystwo Historyczne]; currently, the journal is published under the auspices of the University of Wrocław.  

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstract:

The article covers the history of the beginnings of the town of Prochowice against the background of the development of settlement along the lower portion of the Kaczawa river during the 13th and first half of the 14th century. Based on the results of archaeological research and analysis of written records, it can be said that the impulse for the construction of the castle in Prochowice, and then in its vicinity the chartered city of Las, was the competition between the Piasts of the Głogów and Legnica lines. After the end of the conflict between the princes, that estate was taken over as a fief of the Legnica princes by the lords from Prochowice, who combined the two domains, transferring their patrimonial name of Parchwitz to the town of Las.  

Artykuł dotyczy historii początków miasta Prochowice na tle rozwoju osadnictwa nad dolnym odcinkiem rzeki Kaczawy w XIII i pierwszej połowie XIV w. Na podstawie wyników badań archeologicznych oraz analizy przekazów pisanych można stwierdzić, że impulsem do powstania zamku w Prochowicach, a następnie w jego sąsiedztwie miasta lokacyjnego Las była konkurencja pomiędzy Piastami linii głogowskiej i legnickiej. Po ustaniu konfliktu między książętami dobra te, jako lenno książąt legnickich, przejęli panowie z Prochowic, którzy dokonali ich komasacji, przenosząc swoją nazwę patrymoniczną Parchwitz na miasteczko Las.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115867   e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

doi:10.34616/SKHS.2018.3.5.36

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Artur Boguszewicz

Autor opisu:

TK   MZ

Object collections:

Last modified:

Sep 18, 2023

In our library since:

Sep 22, 2020

Number of object content hits:

371

Number of object content views in PDF format

212

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127020

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information