Obiekt

Tytuł: Collaborative consumption i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości w obliczu zmian pokoleniowych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Collaborative consumption i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości w obliczu zmian pokoleniowych

Tytuł odmienny:

Collaborative consumption and its influence on the development of entrepreneurship in the face of generation change

Twórca:

Paczka, Edyta

ORCID:

0000-0003-4811-8414

Temat i słowa kluczowe:

collaborative consumption   prosumption   generation Y   generation Z  
konsumpcja wspólna   prosumpcja   pokolenie Y   pokolenie Z

Opis:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstrakt:

Collaborative consumption is one of the new trends in consumer behaviour that takes into account an alternative approach to satisfying one’s needs. This trend is based on access to goods realised without the need to possess and transfer property rights. The purpose of the paper is to characterise generational changes determining the willingness to engage in collaborative consumption and, therefore, impacting its popularisation. The author analysed factors increasing consumers’ (belonging to the X and Y generation) interest in innovative solutions in the sphere of consumption, which constitute a favourable base for the development of many forms of entreprene urial activities. Attention was paid to the changes in the attitude of young purchasers who value the actual usage of things more than making the purchase and possession of those items, and who recognise opportunities that the collaborative consumption-related activities provide for the creation of various forms of entrepreneurship.  

Wspólna konsumpcja jest jednym z nowych trendów w zachowaniach konsumentów, który uwzględnia alternatywne podejście do zaspokajania potrzeb. Trend ten polega na dostępie do dóbr realizowanym bez konieczności posiadania i przenoszenia praw własności. Celem opracowania jest charakterystyka zmian pokoleniowych determinujących skłonność do angażowania się we wspólną konsumpcję i przyczyniających się do jej rozwoju. Analizie poddano czynniki zwiększające zainteresowanie nabywców z pokolenia Y i Z innowacyjnymi rozwiązaniami w sferze konsumpcji, które stanowią dogodną bazę dla rozwoju wielu form przedsiębiorczej aktywności. Wskazano na zmianę w nastawieniu młodych nabywców, którzy wyżej niż nabywanie i posiadanie rzeczy cenią ich użytkowanie oraz dostrzegają okazje, jakie działania z zakresu konsumpcji kolaboratywnej stwarzają dla kreowania różnorodnych postaci przedsiębiorczości.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110352   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.120.104

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 749-761

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 lip 2023

Data dodania obiektu:

3 sie 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

63

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

70

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121027

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji