Szczegóły obiektu: Inwentarz archiwum opactwa benedyktynek w Krzeszowie na Śląsku. Archiwalia z okresu niemieckiego / Inventar des Archivs der Benediktinerinnenabtei in Grüssau in Schlesien. Die Archivalien aus der deutschen Zeit, oprac. / bearb. Urszula Ososko, Rainer Sachs, Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Miłośników Historii, 2016 (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach / Das Kulturerbe der aufgehobenen Klöster, red. / Hrsg. Marek Derwich, 7), ss. 242 + 1 nlb.

PDF
Struktura
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności