Object

Title: Ustawodawstwo rosyjskiej Dumy Państwowej dotyczące utworzenia guberni chełmskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ustawodawstwo rosyjskiej Dumy Państwowej dotyczące utworzenia guberni chełmskiej

Alternative title:

The legislation of the Russian State Duma regarding creation of the Chełm Governorate

Creator:

Wrzyszcz, Andrzej

ORCID:

0000-0002-9824-4251

Subject and Keywords:

Chełm Governorate   Russian State Duma   legislation procedure   legislation of the Russian State Duma   lower-order normative acts  
gubernia chełmska   rosyjska Duma Państwowa   procedura legislacyjna   ustawodawstwo rosyjskiej Dumy Państwowej   akty normatywne niższego rzędu

Abstract:

This article is a summary of the legislative procedure in the Russian parliament at the beginning of the 20th century regarding the separation of the Chełm governorate. It seems that the current scientific research (historical, religious, social, economic), related to the problem of separating this new unit of administrative and territorial, should be continued. In this article constitutional and legal aspects were also taken into account.  

Artykuł niniejszy stanowi podsumowanie realizacji procedury ustawodawczej w rosyjskim parlamencie na początku XX w. w kwestii wyodrębnienia guberni chełmskiej. Wydaje się, że dotychczasowe badania naukowe odnoszące się do problematyki wydzielenia tej nowej jednostki podziału administracyjno-terytorialnego (historyczne, wyznaniowe, społeczne, gospodarcze) należy kontynuować. Wnoszę o uwzględnienie także aspektów ustrojowo-prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116177   ISBN 978-83-66601-13-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-15-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.051

Language:

pol   eng

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Oct 27, 2022

In our library since:

Oct 3, 2020

Number of object content hits:

118

Number of object content views in PDF format

124

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120197

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information