Object

Title: Wpływ aparatu państwowego na obsadę stanowisk kościelnych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w latach 1945-1964

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ aparatu państwowego na obsadę stanowisk kościelnych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w latach 1945-1964

Alternative title:

Governmental influence over appointments to church posts in Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland (1945-1959)

Creator:

Włodarczyk, Edyta

ORCID:

0000-0003-2268-1268

Subject and Keywords:

communism   the Consistory   religious minorities   Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland   religious policies   People's Republic of Poland   the Synod  
komunizm   Konsystosz   Kościół Ewangelicko-Augsburski   mniejszości wyznaniowe   polityka wyznaniowa   Polska Ludowa   Synod

Abstract:

The Evangelical Church of the Augsburg Confession during the era of People's Republic of Poland was one of the few churches functioning on the basis of prewar regulations, which were only amended. For this reason, the Church did not have to conduct negotiations with the state authorities in order to regulate its legal existence. Shortly after the Second World War, in 1947, the Church obtained a stable legal position in the form of a decree, which was later amended by statue. The communist law accepted the legal personality not only of the Church as a whole, but also of dioceses and parishes, which greatly simplified its functioning. However, the Church struggled with various barriers and restrictions. The pre-war decree, which guaranteed state aid for Church and a variety of privileges, was at the same time still binding and not applicable, and the communist law gave the state authorities a number of tools allowing them to interfere with internal affairs of the Church. The article discusses the extent to which the state authorities interfered in the appointments to church posts in period between 1945 and 1959.  

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce Ludowej był jednym z nielicznych kościołów, w stosunku do których utrzymana została, jedynie nowelizowana, regulacja przedwojenna. Z tej też przyczyny Kościół ten nie musiał prowadzić negocjacji z władzami wyznaniowymi w celu uregulowania swojego bytu prawnego. Niedługo po II wojnie światowej, w roku 1947 Kościół ten uzyskał stabilną pozycję prawną w postaci dekretu znowelizowanego ustawą. Komunistyczne prawo akceptowało osobowość prawną nie tylko Kościoła jako całości, ale również diecezji i parafii, co znacznie upraszczało jego funkcjonowanie. Kościół Ewangelicko-Augsburski zmagał się jednak z różnymi barierami i komplikacjami. Przedwojenny dekret, gwarantujący temu Kościołowi pomoc państwa i wielość przywilejów, mimo że z prawnego punktu widzenia był aktem obowiązującym, to w dużej mierze jego przepisy nie były stosowane, a prawo komunistyczne dawało organom władzy wyznaniowej szereg narzędzi zezwalających na ingerencję w jego sprawy wewnętrzne. W artykule poruszona zostaje kwestia, w jakim zakresie organy władzy państwowej ingerowały w obsadę stanowisk kościelnych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w latach 1945-1964.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116176   ISBN 978-83-66601-13-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-15-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.050

Language:

pol   eng

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Oct 27, 2022

In our library since:

Oct 3, 2020

Number of object content hits:

277

Number of object content views in PDF format

281

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120196

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information