Object

Title: Działalność Komisji Lordów Artykułów jako forma kontroli władzy królewskiej nad szkockim Parlamentem

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Działalność Komisji Lordów Artykułów jako forma kontroli władzy królewskiej nad szkockim Parlamentem

Alternative title:

The Committee of Lords of the Articles as a method of king’s controlover the Scottish Parliament

Creator:

Szymura, Mateusz

ORCID:

0000-0001-7146-8477

Subject and Keywords:

Scots law   mixed jurisdiction   Lords of Articles   parliamentarianism  
hybrydowe systemy prawne   prawo szkockie   Lordowie Artykułów   parlamentaryzm

Abstract:

The purpose of this paper is to show the functioning of the Scottish Parliament's special body, the Committee of Lords of the Articles. Committee, that operated between the 14th and 17th centuries, was a body made up of representatives of the Estates of the Kingdom of Scotland, whose task was to decide which of the petitions submitted to it would take the form of draft legislation and become the subject of legislative work. The main thesis of the paper is that the royal authority has had an increasing influence on the process of selecting the members of the Committee, which has resulted in the latter being transformed from a body designed to streamline legislative work into a censorship committee responsible for deciding on the agenda for the Parliament.  

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie sposobu funkcjonowania szczególnego organu szkockiego Parlamentu, jakim była Komisja Lordów Artykułów. Działająca pomiędzy XIV a XVII w. Komisja stanowiła gremium składające się z przedstawicieli stanów królestwa Szkocji. Do jego zadań należało decydowanie, które z przedłożonych jej petycji uzyskają kształt projektu ustawy i staną się przedmiotem prac legislacyjnych. Główną tezą opracowania jest rosnący wpływ władzy królewskiej na proces wyboru członków Komisji, co skutkowało przekształceniem jej z organu mającego na celu usprawnienie prac legislacyjnych, w formę komisji cenzorskiej decydującej o przedmiocie prac Parlamentu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116174   ISBN 978-83-66601-13-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-15-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.048

Language:

pol   eng

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Oct 3, 2020

Number of object content hits:

96

Number of object content views in PDF format

100

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120194

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information