Object

Title: Uprawnienia do reprezentowania małżonki w koncepcjach glosatorów i komentatorów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uprawnienia do reprezentowania małżonki w koncepcjach glosatorów i komentatorów

Alternative title:

The glossators and commentators on the husband’s authority to represent the wife in law

Creator:

Szymańska, Aleksandra

ORCID:

0000-0003-0569-3005

Subject and Keywords:

marriage   mandatum   glossators   commentators  
małżeństwo   mandatum   glosatorzy   komentatorzy

Abstract:

The subject of this article is an analysis of the opinions of glossators and commentators on a husband's rights to represent his wife. The opinions of such jurists as Accursius, Odofredus, Cynus de Pistoia, Bartolus de Saxoferrato, Baldus de Ubaldis and Paulus de Castro were analyzed. The glossators and commentators recognized that a woman could act in her own affairs and could also give a mandatum. The spouse seemed to be the natural mandatary. Sometimes, however, the wife made no orders regarding her affairs. Although the husband should respect the boundaries of the mandate, just like any other mandatary, he could represent his wife by law in other matters independent of the mandatum. This was accompanied by the general conviction that the husband is the wife's legal administrator, either as her procurator or as persona coniuncta.  

Przedmiotem artykułu jest analiza poglądów glosatorów i komentatorów na temat uprawnień męża do reprezentowania żony. Analizie zostały poddane opinie takich jurystów jak Accursius, Odofredus, Cynus de Pistoia, Bartolus de Saxoferrato, Baldus de Ubaldis czy Paulus de Castro. W obliczu uznawanego przez glosatorów i komentatorów faktu, że kobieta mogła podejmować działania w swoich sprawach, mogła również udzielać stosownych pełnomocnictw. Naturalnym mandatariuszem wydawał się małżonek. Czasem jednak żona nie wydała żadnych dyspozycji odnośnie do swoich spraw. Mąż wprawdzie powinien trzymać się granic zlecenia tak jak każdy inny mandatariusz, w innych jednak, niezależnych od mandatum sprawach mógł reprezentować żonę z mocy prawa. Towarzyszyło temu ogólne przeświadczenie, że mąż jest prawnym zarządcą dóbr żony, czy to jako jej procurator, czy to jako persona coniuncta.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116173   ISBN 978-83-66601-13-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-15-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.047

Language:

pol   eng

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Oct 27, 2022

In our library since:

Oct 3, 2020

Number of object content hits:

177

Number of object content views in PDF format

184

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120193

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information