Object

Title: Rzymski senat a wolność słowa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rzymski senat a wolność słowa

Alternative title:

Roman Senate and Freedom of Speech

Creator:

Nowicka, Dobromiła

ORCID:

0000-0002-1480-7281

Subject and Keywords:

Roman Senate   Defamation   Freedom of Speech  
rzymski senat   zniesławienie   wolność słowa

Abstract:

The article focuses on the issue of freedom of speech in the context of the Roman Senate’s activity during classical period. This brief study takes into consideration the role of Senate in relation to regulations on written defamation, with special regard to senatus consulta concerning anonymous and pseudonymous writings dated to first years of the Christian Era. Some attention is also given to gradual depreciation of the republican freedom of speech during Principate and a possible influence of political circumstances on the regulation of honour of Roman citizens. It is also claimed that an informal division for official (institutional) and unofficial public debate was created, with different approach towards freedom of speech and defamation within each of these types of discussion.  

Artykuł koncentruje się na zagadnieniu wolności słowa w odniesieniu do aktywności senatu rzymskiego podczas okresu klasycznego. To krótkie opracowanie analizuje rolę senatu w kontekście regulacji dotyczących pisemnego zniesławienia, ze szczególnym uwzględnieniem senatus consulta traktujących o anonimowych lub pisanych pod pseudonimem pismach, wydanych w pierwszych latach naszej ery. Uwzględniona została także tematyka stopniowego umniejszania republikańskiej wolności słowa w czasach pryncypatu i możliwy wpływ okoliczności politycznych na regulację dotyczącą czci obywateli rzymskich. W artykule sformułowany został postulat uznania, że wykształcił się nieformalny podział na oficjalną (zinstytucjonalizowaną) i nieoficjalną debatę publiczną, wykazujący odmienne podejście do wolności słowa i zniesławienia w ramach każdego z tych typów dyskusji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116168   ISBN 978-83-66601-13-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-15-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.042

Language:

pol   eng

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Oct 27, 2022

In our library since:

Oct 3, 2020

Number of object content hits:

213

Number of object content views in PDF format

218

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120187

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Rzymski senat a wolność słowa Oct 27, 2022

This page uses 'cookies'. More information