Object

Title: Problemy wojska i obronności w pracach polskiego Sejmu Walnego (XV-XVIII w.)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problemy wojska i obronności w pracach polskiego Sejmu Walnego (XV-XVIII w.)

Alternative title:

The army and defense problems in the works of the Polish Sejm Walny (from the 15th to the 18th century)

Creator:

Marszałek, Piotr Krzysztof (1959- )

ORCID:

0000-0002-7483-3115

Subject and Keywords:

security   defense   armed forces   history of Polish parliamentarism   royal power  
bezpieczeństwo   obronność   siły zbrojne   historia parlamentaryzmu polskiego   władza monarsza

Abstract:

Survival and guaranteeing ensuring development opportunities and increasing one's potential is one of the basic functions of the state. This function combining with providing the individual and the community with one of the most important human ontological needs, which is the sense of security, resulted in the issues of building the defense system of the state and organization of its armed force were in the sphere of interest of the most important political system bodies. The presented article focuses on the analysis of the role played by the Polish Sejm Walny in this respect, which gradually, from the end of the 15th century, became a body having a decisive influence on solving defense-related problems, initially the Crown of the Polish Kingdom and later the Polish-Lithuanian Commonwealth. Attention was paid to building the system of financing the defense system and the armed forces. Shaping the system of command and control of the armed forces taking into account the changes taking place in the structure of the armed forces and the process of transition from the formation of the militia to the national permanent army. Attention was paid to building a modern administration of military and defense affairs of the state, especially in the era of state reforms in the second half of the 18th century.  

Zapewnienie przetrwania oraz zagwarantowanie możliwości rozwoju i zwiększania swego potencjału należy do podstawowych funkcji państwa. Powiązanie tej funkcji z zapewnieniem jednostce i zbiorowości jednego z najważniejszych ontologicznych potrzeb człowieka, jakim jest poczucie bezpieczeństwa, powodowało, że kwestie budowy systemu obronnego państwa i organizacji jego siły zbrojnej znajdowały się w kręgu zainteresowania najważniejszych organów ustrojowych państwa. Przedstawiany artykuł skupia się na analizie roli, jaką w tym zakresie odegrał polski Sejm Walny, który stopniowo, od końca XV w. stawał się organem mającym decydujący wpływ na rozwiązywanie problemów związanych z obronnością, początkowo Korony Królestwa Polskiego, a później Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zwrócono uwagę na budowanie systemu finansowania systemu obronnego i sił zbrojnych, kształtowanie się systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi uwzględniającymi zmiany zachodzące w strukturze sił zbrojnych oraz proces przechodzenia od formacji, jaką było pospolite ruszenie, aż po wojsko stałe narodowe. Zwrócono uwagę na budowę nowożytnej administracji sprawami wojskowymi i obronnymi państwa, szczególnie w dobie reform państwa w II połowie XVIII w.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116165   ISBN 978-83-66601-13-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-15-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.039

Language:

pol   eng

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Oct 27, 2022

In our library since:

Oct 3, 2020

Number of object content hits:

738

Number of object content views in PDF format

756

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120183

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information