Object

Title: Organizacja sądów na Śląsku w świetle ordynacji kryminalnej Józefa I z 1707 roku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organizacja sądów na Śląsku w świetle ordynacji kryminalnej Józefa I z 1707 roku

Alternative title:

Organization of courts in Silesia in the context of the Criminal Ordinance (1707) of Joseph the first

Creator:

Koredczuk, Józef

ORCID:

0000-0002-3471-586X

Subject and Keywords:

Ptak, Marian Józef   Criminal Ordinance of Joseph I   land court   courts for the gentry   county governor  
Ptak, Marian Józef   ordynacja kryminalna Józefa I   sąd ziemski   sądy szlacheckie   starosta ziemski

Abstract:

The Criminal Ordinance (1707) of Joseph I, although it was to be applied in all courts in Silesia dealing with criminal cases, did not unify the courts' organization, but in principle left it unchanged. As a result of this, not only similarities but also differences occurred in the evolution of the organization of courts in individual principalities and countries in Silesia. Therefore, the courts provided for in the ordinance did not always correspond to the courts that existed in practice in Silesia. This formulation is confirmed by the provisions of the ordinance and by the arrangements concerning the organization of courts in Silesia made by Professor Marian Józef Ptak.  

Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 r., mimo że miała mieć zastosowanie przed wszystkimi sądami na Śląsku rozpatrującymi sprawy karne, nie ujednolicała ich organizacji, lecz w zasadzie pozostawiła ją bez zmian. W konsekwencji tego, w powstałej w wyniku ewolucji organizacji sądów w poszczególnych księstwach i państwach na Śląsku, zachodziły nie tylko podobieństwa, ale również i różnice. Stąd też sądy przewidziane w ordynacji nie zawsze pokrywały się z sądami, które istniały w praktyce na Śląsku. Potwierdzeniem tego sformułowania są postanowienia ordynacji oraz ustalenia dotyczące organizacji sądów na Śląsku Profesora Mariana Józefa Ptaka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116162   ISBN 978-83-66601-13-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-15-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.036

Language:

pol   eng

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Oct 27, 2022

In our library since:

Oct 3, 2020

Number of object content hits:

263

Number of object content views in PDF format

272

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120180

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information