Object

Title: Religious issues in Polish-Czech border disputes in 1945–1947 ; Kwestie kościelne w polsko-czeskich sporach granicznych z lat 1945–1947

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Religious issues in Polish-Czech border disputes in 1945–1947  
Kwestie kościelne w polsko-czeskich sporach granicznych z lat 1945–1947

Creator:

Pałys, Piotr

ORCID:

0000-0003-3701-6930

Subject and Keywords:

Kłodzko county   Racibórz region   Prague Archdiocese   Olomouc Archdiocese   Kłodzko Czechs   Moravians   Polish-Czechoslovakian dispute  
hrabstwo kłodzkie   ziemia raciborska   archidiecezja praska   archidiecezja ołomuniecka   Czesi kłodzcy   Morawcy   spór polsko-czechosłowacki

Description:

Silesian Quarterly Historical Journal “Sobótka” [Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”] has been published in Wrocław since 1946 – initially as a semiannual periodical and a yearbook with the title “Sobótka”, and since 1957 quarterly, with the current title. It is among the oldest regional scholarly journals in the field of history in Poland and a significant element of Polish humanities. “Sobótka” is considered one of the most important periodicals concerning Silesian studies, but the editorial team remains open also to material from other thematic fields. The journal serves for presentation of research on history of Central and Eastern Europe, with a special focus on Silesia and neighboring regions and countries, as well as on regional history. For several years, its publisher was the Wrocław Society of History Enthusiasts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], i.e. the Branch of the Polish Historical Society [Polskie Towarzystwo Historyczne]; currently, the journal is published under the auspices of the University of Wrocław.  

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstract:

The article takes up the issue of religious and nationality questions in the Polish-Czech border region after the end of World War II. With regard to the historical, political and international legal context, the author examines the functioning of the Roman Catholic Church structures in the Kłodzko and Racibórz regions, where the influences of the Wrocław, Prague and Olomouc Archdioceses overlapped.  

W artykule podjęto wątek związku zagadnień religijnych i narodowościowych na terenie pol-sko-czeskiego pogranicza po zakończeniu II wojny światowej. Autor, uwzględniając kontekst historyczny, polityczny i prawno-międzynarodowy, zwraca uwagę na funkcjonowanie struktur kościelnych na ziemiach kłodzkiej i raciborskiej, stanowiących obszar ścierania się wpływów archidiecezji wrocławskiej, praskiej i ołomunieckiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109461   e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

doi:10.34616/SKHS.2018.1.101.126

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Piotr Pałys

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 18, 2023

In our library since:

Jul 11, 2020

Number of object content hits:

308

Number of object content views in PDF format

198

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119632

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information