Object

Title: The Polish question in the parliaments of Prussia and the German Reich in 1918 ; Sprawa polska w sejmach Prus i Rzeszy Niemieckiej w 1918 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Polish question in the parliaments of Prussia and the German Reich in 1918  
Sprawa polska w sejmach Prus i Rzeszy Niemieckiej w 1918 r.

Creator:

Nodzyński, Tomasz

ORCID:

0000-0002-6603-1681

Subject and Keywords:

1918   members of parliament (deputies)   the Polish question   Landtag   Reichstag  
rok 1918   posłowie (deputowani)   sprawa polska   Landtag   Reichstag

Description:

Silesian Quarterly Historical Journal “Sobótka” [Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”] has been published in Wrocław since 1946 – initially as a semiannual periodical and a yearbook with the title “Sobótka”, and since 1957 quarterly, with the current title. It is among the oldest regional scholarly journals in the field of history in Poland and a significant element of Polish humanities. “Sobótka” is considered one of the most important periodicals concerning Silesian studies, but the editorial team remains open also to material from other thematic fields. The journal serves for presentation of research on history of Central and Eastern Europe, with a special focus on Silesia and neighboring regions and countries, as well as on regional history. For several years, its publisher was the Wrocław Society of History Enthusiasts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], i.e. the Branch of the Polish Historical Society [Polskie Towarzystwo Historyczne]; currently, the journal is published under the auspices of the University of Wrocław.  

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstract:

The article presents the discussions and voting of the titular representative bodies on the Polish issue in 1918. Analysis of transcripts of speeches and parliamentary discussions as well as their summaries and press debates showed that the issue of rebuilding the Polish state was considered by the parliaments of Prussia and the Reich in autumn of 1918 to have been decided, while issues that remained open included the degree of independence afforded to Poland, its attitude towards Germany and the shape of the Polish-German border. Both parliamentary forums provided politicians with an opportunity to present a broad, diversified spectrum of views on the Polish question.  

Artykuł ukazuje dyskusje i głosowania tytułowych ciał przedstawicielskich w sprawie polskiej w 1918 r. Na podstawie analizy stenogramów wystąpień i dyskusji parlamentarnych oraz ich streszczeń i omówień prasowych wykazano, że sprawa odbudowy państwa polskiego była uznawana przez sejmy Prus i Rzeszy jesienią 1918 r. za przesądzoną, natomiast kwestiami otwartymi pozostawały stopień niezależności Polski, jej stosunek do Niemiec oraz kształt pol-sko-niemieckiej granicy. Oba fora parlamentarne dawały politykom możliwość zaprezentowa-nia szerokiego, zróżnicowanego spektrum poglądów w sprawie polskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109459   e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

doi:10.34616/SKHS.2018.1.53.76

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Tomasz Nodzyński

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 18, 2023

In our library since:

Jul 10, 2020

Number of object content hits:

305

Number of object content views in PDF format

229

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119566

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information