Object

Title: Kodeksowa ochrona szczególna stosunku pracy powstałego na podstawie powołania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kodeksowa ochrona szczególna stosunku pracy powstałego na podstawie powołania

Alternative title:

The special protection of employment relationship on the basis of appointmentresulting from the labour code

Creator:

Mazurczak-Jasińska, Eliza

ORCID:

0000-0003-2412-2427

Subject and Keywords:

appointment   pregnancy   protection before reaching retirement age   special protection  
powołanie   ciąża   ochrona w wieku przedemerytalnym   ochrona szczególna

Abstract:

The subject matter of this study is an analysis of the legal mechanisms resulting from the provisions of the Labour Code which concern the special protection of an employment relationship which is based on appointment, regarding both their subjective scope as well as the terms of the correctness of their applications by the appellant the employer. Among the ways of establishing an employment relationship, appointment stands out by providing the smallest degree of stabilization, not only because of the scope of the claims that recalled employees are entitled to and the lack of the possibility of applying the usual modes of conduct for the termination of an employment contract, but also because of the nature of the special protection, which allows for the appointed employee to be recalled and poorly protects against the termination of the employment relationship. Measures for the protection of an employment relationship on the basis of appointment, resulting from the provisions of the Labour Code, have a limited subjective range. The legislature has also resigned from an absolute ban on the termination of an employment relationship and allows only the extension of the duration of the existing relationship or the continuation of an employment with the previous employer, but on a different legal basis.  

Przedmiotem opracowania jest analiza mechanizmów prawnych przewidzianych w Kodeksie pracy mających na celu ochronę stosunku pracy pracowników powołanych, zarówno pod kątem zakresu podmiotowego, jak iwarunków prawidłowości zastosowania tych środków ochronnych przez organ odwołujący (pracodawcę). Wśród podstaw nawiązania stosunku pracy powołanie wyróżnia się najmniejszym zakresem stabilizacji nie tylko ze względu na zakres roszczeń przysługujących pracownikom w razie odwołania oraz wyłączenie możliwości zastosowania trybów postępowania przy rozwiązywaniu umów opracę, lecz także ze względu na fragmentaryczny charakter ochrony szczególnej, która nie dość, że uniemożliwia odwołanie pracownika zzajmowanego stanowiska, to dodatkowo w niewielkim stopniu utrudnia rozwiązanie stosunku pracy. Sytuacja pracowników powołanych w zakresie stabilizacji zatrudnienia może przedstawiać się korzystniej jedynie wtedy, gdy będą tak stanowić pozakodeksowe przepisy szczególne. W porównaniu do ochrony szczególnej przysługującej pracownikom umownym środki ochrony zatrudnienia z powołania przewidziane w Kodeksie pracy mają ograniczony zakres podmiotowy. Ustawodawca zrezygnował również z bezwzględnego zakazu rozwiązywania stosunku pracy na rzecz przedłużenia trwania dotychczasowego stosunku pracy lub kontynuacji zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy, lecz na innej podstawie prawnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108972   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.117.5

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 47-60

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 13, 2020

Number of object content hits:

289

Number of object content views in PDF format

293

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118665

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information