Object

Title: Nadzór autorski w prawie budowlanym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nadzór autorski w prawie budowlanym

Alternative title:

Author’s supervision in construction law

Creator:

Jaworski, Bartłomiej

ORCID:

0000-0002-8673-996X

Subject and Keywords:

construction law   author’s supervision   author’s supervision in construction law   supervision in construction law  
prawo budowlane   nadzór autorski   nadzór autorski w prawie budowlanym   nadzór w prawie budowlanym

Abstract:

Author’s supervision is an institution causing much controversy and many questions as to the manner and extent of supervision of concluding contracts, interpretation of the obligations which are incumbent on the designer and it is justified to make an attempt at its characterization on the basis of current law and issued jurisprudence. Its understanding is all the more difficult because it combines two areas of law — administrative law and civil law. Adesigner conducting author’s supervision is an independent technical function in construction and has in this respect certain rights as well as statutory obligations. Because of this, he/she is subject to both civil liability, which manifests itself in liability for failing to execute or insufficient execution of the author’s supervision agreement, as well as, perhaps more importantly, professional liability in construction, in case of evading conducting the supervision or negligence in performing duties. The very notion of “designer” has its legal implications, which are presented in the article. Therefore, the author’s supervision is avery interesting matter from alegal point of view, whose proper understanding is necessary in order to avoid being exposed to negative consequences that may arise from alack of or improper supervision in the course of investment.  

Nadzór autorski jest instytucją wywołującą liczne kontrowersje i pytania co do sposobu izakresu jego sprawowania, zawierania umów, interpretacji obowiązków, jakie ciążą na projektancie go sprawującym. Dlatego zasadne wydaje się podjęcie próby jego charakteryzowania na gruncie obecnych regulacji ustawowych i wydanego orzecznictwa. Zrozumienie tej instytucji jest tym trudniejsze, że łączy w sobie dwie gałęzie prawa — prawo administracyjne i prawo cywilne. Projektant sprawujący nadzór autorski jest samodzielną funkcją techniczną w budownictwie i ma z tego tytułu pewne prawa, ciążą na nim również ustawowe obowiązki. Zracji tego podlega zarówno odpowiedzialności cywilnoprawnej, która przejawia się wodpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o pełnienie nadzoru autorskiego, jak i a może i przede wszystkim, odpowiedzialności zawodowej wbudownictwie, w momencie gdy uchyla się od sprawowania nadzoru autorskiego lub niedbale wykonuje swoje obowiązki. Samo pojęcie „projektant” ma swoje prawne implikacje, które starano się w poniższym artykule zaprezentować. Nadzór autorski jest więc interesującą z prawnego punktu widzenia materią, której właściwe zrozumienie jest konieczne, by nie narazić się na negatywne konsekwencje, jakie może zrodzić brak lub niewłaściwe jego wykonywanie wtrakcie realizacji inwestycji budowlanej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108681   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 18 (2015), s. 73-92

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 21, 2020

Number of object content hits:

262

Number of object content views in PDF format

270

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118311

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Nadzór autorski w prawie budowlanym Mar 14, 2023

This page uses 'cookies'. More information