Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Działanie na własny rachunek a pojęcie działalności gospodarczej

Creator:

Kopystyński, Konrad

ORCID:

0000-0003-3382-3110

Subject and Keywords:

przedsiębiorca   działalność gospodarcza   działalność na własny rachunek   działalność we własnym imieniu   przesłanki

Description:

Tyt. zeszytu: Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Abstract:

Celem artykułu jest analiza okoliczności wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek w kontekście przesłanek definiujących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy — Prawo przedsiębiorców. Wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek nie jest wprost wymienione jako jedna z przesłanek działalności gospodarczej. Jak jednak wskazuje się często w doktrynie, wynika ona z innej przesłanki, mianowicie wykonywania działalności gospodarczej we własnym imieniu. Autor w treści artykułu polemizuje z tym poglądem. Dokonuje porównania kolejnych historycznych definicji działalności gospodarczej i przedsiębiorcy pod kątem występowania w nich pojęć wykonywania działalności we własnym imieniu i na własny rachunek. Następnie analizuje obydwa pojęcia w zakresie ich występowania w przepisach innych ustaw oraz przedstawia prezentowane w piśmiennictwie definicje działania we własnym imieniu i na własny rachunek. W rezultacie wskazuje, że należy rozróżniać pojęcia wykonywania działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek. Dochodzi do wniosku, że działanie na własny rachunek nie powinno być co prawda uznawane za przesłankę działalności gospodarczej, w praktyce jednak cechuje każdą działalność gospodarczą, wykazując daleko idące powiązania z przesłanką zarobkowego charakteru działalności gospodarczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.2

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 37-52

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg