Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Internet jako miejsce publiczne popełnienia przestępstwa — uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2018 roku, sygn. akt IV KK 296/17

Creator:

Kluza, Jan   Sączek, Konrad

ORCID:

0000-0002-0929-6093   0000-0002-5094-8161

Subject and Keywords:

Internet   miejsce publiczne   działanie publiczne

Abstract:

Artykuł zawiera analizę możliwości zakwalifikowania Internetu jako miejsca publicznego, co ma swoje doniosłe znaczenie prawne dla spełnienia znamion wielu typów czynów zabronionych. Taką tezę zaprezentował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 roku sygn. IV KK 296/17. Niniejszy tekst to próba oceny stanowiska Sądu Najwyższego oraz jego przełożenia na różnorakie stany faktyczne. W kwestii tego, czy Internet może stanowić miejsce publiczne w rozumieniu prawa karnego, trzeba wskazać na kilka okoliczności, przede wszystkim na zastosowanie właściwego sposobu wykładni norm prawa karnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.29.13

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 29 (2019), s. 183-199

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg