Object

Title: The husband as an informal caregiver of a chronically ill wife. Analysis of men’s representations in features on breast cancer in the women’s magazines ; Mąż w roli nieformalnego opiekuna chorującej żony. Analiza wizerunków mężczyzn w reportażach dotyczących raka piersi w prasie kobiecej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The husband as an informal caregiver of a chronically ill wife. Analysis of men’s representations in features on breast cancer in the women’s magazines  
Mąż w roli nieformalnego opiekuna chorującej żony. Analiza wizerunków mężczyzn w reportażach dotyczących raka piersi w prasie kobiecej

Creator:

Zierkiewicz, Edyta

ORCID:

0000-0003-0312-874X

Subject and Keywords:

breast cancer   dyadic coping   women's magazines  
rak piersi   diadyczne radzenie sobie   prasa kobieca

Abstract:

Cancer diagnosed in a wife/mother affects the entire family system, disrupting its functioning. Until recently, however, breast cancer was treated by women as their private trouble – they rarely talked about their illness with their husbands, and concealed it from their children. Most often, they sought support from mothers and sisters or in patient associations. The changes currently taking place in Polish society are conducive to the appearance of greater openness and intimacy in marriage, also in the situation of illness suffered by a wife. In Poland, no scientific research has yet been carried out regarding the issue of husbands’ involvement in the role of an informal caregiver of a wife with breast cancer, at most it was noted that husbands constitute the most important source of support for chronically ill partners. The issue of dyadic coping has been studied in the West for at least two decades, while in Poland only mass media mentioned it.  

Choroba nowotworowa zdiagnozowana u żony/matki oddziałuje na cały system rodzinny, zaburzając jego funkcjonowanie. Do niedawna jednak rak piersi był przez kobiety traktowany jak ich prywatny kłopot – rzadko rozmawiały o swojej chorobie z mężami, a przed dziećmi ją zatajały. Najczęściej wsparcia szukały u matek i sióstr lub w stowarzyszeniach pacjenckich. Zmiany zachodzące obecnie w polskim społeczeństwie sprzyjają pojawieniu się większej otwartości i intymności w małżeństwie, również w sytuacji choroby doświadczanej przez żonę. W Polsce nie prowadzono jeszcze badań naukowych dotyczących kwestii angażowania się mężów w rolę nieformalnego opiekuna żony z rakiem piersi, co najwyżej zauważano, że stanowią oni najważniejsze źródło wsparcia dla chorujących partnerek. Zagadnienie diadycznego radzenia sobie jest od co najmniej dwóch dekad badane na Zachodzie, w Polsce natomiast ogólnie wspominają o nim jedynie mass media.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109396   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.34616/wwr.2018.3.273.305

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 19 (3/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Jul 1, 2020

Number of object content hits:

222

Number of object content views in PDF format

231

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115870

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information