Object

Title: Training teachers in delivering FLE (Family Life Education) subject ; Przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu WDŻ

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Training teachers in delivering FLE (Family Life Education) subject  
Przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu WDŻ

Creator:

Lewicka-Zelent, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-6967-8966

Subject and Keywords:

FLE subject   education   family   young people   school  
WDŻ   wychowanie   rodzina   młodzież   szkoła

Abstract:

Aim: To establish the extent to which FLE teachers are properly trained to deliver the subject. Methods: The study was conducted by way of a diagnostic survey in the group of 40 teachers implementing the contents of the subject at the level of primary school. The following three research tools were applied: the author’s own survey questionnaire, Family Communication Questionnaire and Attachment Style Questionnaire by M. Plopa. Results: Based on the obtained author’s own research results the thesis can be formulated that FLE teachers take into account, first and foremost, individual needs of young people when selecting lesson discussion topics. They adjust lesson subjects to the youngsters current problems. Moreover, they raise the issues included into the curriculum. Most of them emphasise that they can maintain good relations with young people, demonstrate openness towards students, and remain flexible in choosing new subjects. One third of them perceives their own methodological and subject-specific deficits, in particular in the field of psychology and medicine. They also perceive the problem in covering a large number of interesting topics because there are not enough lesson hours designated for FLE subject. T hree fifths of t he examined persons communicate with their spouse appropriately, and may represent the authority in this role for young people. A typical unique attachment style is characteristic of less than one fifth of them. Conclusions: FLE teachers, among whom women dominate, are motivated externally to undertake the training in this regard. They notice both their own resources as well as deficits in preparation for teaching FLE. When working with students, they notice the need to use unconventional methods to develop skills useful in family and social life. Personal problems in communication with their life partner has a specific influence on the credibility of the FLE teacher.  

Cel: Ustalenie, w jakim stopniu nauczyciele WDŻ są właściwie przygotowani do nauczania przedmiotu. Metody: Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem sondażu diagnostycznego w grupie 40 pedagogów, którzy na poziomie szkoły podstawowej realizują treści z tego przedmiotu. Zastosowano trzy narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety własnego autorstwa, Kwestionariusz Komunikacji w Rodzinie M. Kaźmierczak oraz Kwestionariusz Stylu Przywiązania M. Plopy. Rezultaty: Na podstawie uzyskanych wyników badania własnego można sformułować tezę, że nauczyciele WDŻ w doborze treści omawianych podczas lekcji kierują się przede wszystkim indywidualnymi potrzebami młodzieży, dostosowując tematy zajęć do jej bieżących problemów. Poza tym realizują oni zagadnienia wchodzące w zakres podstawy programowej. Większość z nich podkreśliła, że potrafi podtrzymywać dobre relacje z młodzieżą, wykazuje otwartość względem uczniów i zachowuje elastyczność w doborze nowych treści. Jedna trzecia z nich zauważa swoje braki metodyczne i merytoryczne, zwłaszcza w zakresie wiedzy psychologicznej i medycznej. Dostrzegają oni również problem zbyt małej liczby godzin przeznaczonych na WDŻ, co uniemożliwia poruszenie wielu ciekawych tematów. Trzy piąte badanych w sposób właściwy komunikuje się z małżonkiem i może być autorytetem w tej roli dla młodzieży. Typowy unikowy styl przywiązaniowy charakterystyczny jest dla niespełna jednej piątej badanych. Wnioski: Nauczyciele WDŻ, wśród których dominują kobiety, w większości zostali zmotywowani zewnętrznie do podjęcia szkolenia w zakresie tego przedmiotu. Dostrzegają oni zarówno swoje zasoby, jak i deficyty w przygotowaniu do nauczania WDŻ. W pracy z uczniami zauważają potrzebę stosowania niekonwencjonalnych metod służących rozwijaniu umiejętności przydatnych w życiu rodzinnym i społecznym. Osobiste problemy w komunikacji ze swoim partnerem życiowym mają specyficzny wpływ na wiarygodność nauczyciela WDŻ.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107126   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.34616/wwr.2019.1.207.223

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 20 (1/2019)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Feb 21, 2020

Number of object content hits:

506

Number of object content views in PDF format

563

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115831

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information