Object

Title: Narrative training in the family ; Rodzinny trening narracyjny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Narrative training in the family  
Rodzinny trening narracyjny

Creator:

Rostek, Irmina

ORCID:

0000-0002-8254-8867

Subject and Keywords:

family   narrative competence   development   siblings  
rodzina   kompetencja narracyjna   rozwój   rodzeństwo

Abstract:

Aim: The aim of the paper is to show the family as an important environment for developing the narrative competence of children. Narrative competence is defined as the ability to properly understand, reproduce and create stories, taking into account their linguistic complexity and relational character. Methods: Based on the literature the regularities regarding the stimulating nature of family (including siblings) exchanges for the proper development of children were described. As a material illustrating the course of family narrative training narrations of two brothers (four and eight years old) collected during four months of observation in natural environment were used. Results: Narratives collected from children at the beginning of the survey were different in the content – with preferences for describing negative, objective events by the younger and internal conflicts with positive internalized resolutions by the older narrator. In the course of mutual narrative exchanges both the content and structure of the narrative were changed through the process of modeling. The narrative exchanges between siblings stimulates their participants to reflect, be flexible, persistent and consistent, to negotiate and cope with distractions. Conclusions: Conclusions from both literature analysis and preliminary empirical research suggest that we should pay more attention to the figure of a “good enough” sibling as an important part of the family system influencing human narrative development.  

Cel: Celem artykułu jest pokazanie rodziny jako środowiska istotnego dla rozwoju kompetencji narracyjnej dzieci. Kompetencja narracyjna definiowana jest jako umiejętność właściwego rozumienia, odtwarzania i tworzenia opowieści, z uwzględnieniem ich językowej złożoności oraz relacyjnego charakteru. Metody: Na podstawie literatury przedmiotu opisane zostały prawidłowości dotyczące stymulującego charakteru narracyjnych wymian rodzinnych dla prawidłowego rozwoju dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem wymian między rodzeństwem. Materiałem ilustrującym przebieg treningu narracyjnego w rodzeństwie są zebrane w warunkach naturalnych, w ciągu trwającej cztery miesiące obserwacji, narracje dwóch braci (cztero- i ośmiolatka). Rezultaty: Pierwsze zebrane narracje badanych dzieci różnią się w obszarze zawartości treściowej – z preferencją wobec odtwarzania negatywnych, obiektywnych zdarzeń przez młodszego i konfliktów wewnętrznych, zwieńczonych pozytywnym zinternalizowanym rozwiązaniem, przez starszego z narratorów. W toku wzajemnych wymian narracyjnych modelowaniu ulega zarówno treść, jak i struktura narracji. Wymiany narracyjne między rodzeństwem stymulują ich uczestników do refleksji, elastyczności, negocjacji, wytrwałości i konsekwencji oraz umiejętności radzenia sobie z dystraktorami. Wnioski: Wnioski płynące zarówno z analizy literatury, jak i wstępnych badań empirycznych skłaniają do zwrócenia większej uwagi na znaczenie „wystarczająco dobrego” rodzeństwa jako istotnego elementu systemu rodzinnego wpływającego na rozwój narracyjny człowieka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107121   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.34616/wwr.2019.129.145

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 20 (1/2019)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Feb 21, 2020

Number of object content hits:

377

Number of object content views in PDF format

391

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115824

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Rodzinny trening narracyjny Mar 28, 2022

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information