Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dialog w pieczy zastępczej (na przykładzie powiatu bialskiego)

Creator:

Wołosiuk, Beata

ORCID:

0000-0003-3226-7490

Subject and Keywords:

dialog   mowa   komunikacja   piecza zastępcza

Abstract:

Celem artykułu była analiza problemu komunikacji werbalnej dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka. W badaniach zastosowano dwie metody – sondaż diagnostyczny i studium indywidualnych przypadków. Analiza wyników pozwoliła stwierdzić występowanie licznych problemów dotyczących rozwoju komunikacji werbalnej zarówno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak i w rodzinnych domach dziecka. Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć poważne problemy związane z komunikacją werbalną. Zaburzenia, które najczęściej występują wśród dzieci, to opóźniony rozwój mowy i dyslalia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.34616/wwr.19.1.77.93

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 20 (1/2019)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.