Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Działania na rzecz rodziny Konferencji Amerykańskich Biskupów Katolickich na początku XXI wieku

Creator:

Kłos-Skrzypczak, Aleksandra

ORCID:

0000-0002-0512-7938

Subject and Keywords:

rodzina   małżeństwo   Konferencja Amerykańskich Biskupów Katolickich   społeczeństwo amerykańskie

Abstract:

Model tradycyjnej, nuklearnej rodziny w amerykańskim społeczeństwie odszedł w zapomnienie, co potwierdzają dane statystyczne zestawiające liczbę zawieranych małżeństw z liczbą przeprowadzanych rozwodów na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie działań Konferencji Amerykańskich Biskupów Katolickich na rzecz promocji instytucji małżeństwa i rodziny. W ramach prac nad tekstem wykorzystano metodę analityczno-syntetyczną, która pozwoliła przedstawić szereg inicjatyw podejmowanych na rzecz rodziny z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki. W obliczu trudności amerykański Kościół podejmuje inicjatywy skierowane do osób nie tylko wierzących, lecz także do poszukujących oraz niewierzących. Zrozumiały język, różnorodne kanały komunikacji, ciekawa forma przedstawiania treści – wszystko to ma na celu „wypromować” życie małżeńsko-rodzinne wśród członków amerykańskiego społeczeństwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 20 (1/2019)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

click here to follow the link   Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.