Object

Title: Wpływ projektów współfinansowanych z EFS na jakość życia osób niepełnosprawnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ projektów współfinansowanych z EFS na jakość życia osób niepełnosprawnych

Alternative title:

The Impact of projects co-financed by the ESF on the quality of life of disabled people

Creator:

Godek, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-1015-7231

Subject and Keywords:

social exclusion   quality of life   social life   work   European Social Fund  
wykluczenie społeczne   jakość życia   życie społeczne   praca   Europejski Fundusz Społeczny

Abstract:

The sense of quality of life is a subjective, interdisciplinary and multidimensional concept. As a consequence, it leads to differentiation of understanding and measurement this concept.Disability is an important social problem. The quality of life of people with disabilities is an important problem in social life and on the labour market. One of the tools supporting the activation of disabled people and their quality of life is the implementation of projects co-financed from the European Social Fund. The main goal of the article is to present the current position and role of disabled people in social and professional life and to show the possibilities of improving the quality of life of those people through the implementation of projects co-financed from the ESF. Additional goals are to determine the role of factors affecting the quality of life of people with disabilities, including the professional activity of people who are at risk of social exclusion and its impact on their lives. This article identified also factors that impede access for disabled people to fully enjoy of their social life. For this purpose, a general concept of the quality of life disabled people and the efficiency of projects co-financed of European Social Fund, which are dedicated to disabled people, is illustrated. It shows which tools and what kind of projects has positive influence on quality of life disabled people. This article concludes with statement that proper kind of support and help disabled people, including projects co-financed from the ESF, may make much better life of those people  

Poczucie jakości życia jest pojęciem subiektywnym, interdyscyplinarnym i wielowymiarowym. W konsekwencji prowadzi do różnicowania jego rozumienia i pomiaru. Pojęcie jakości życia na trwałe zaistniało w literaturze w rozważaniach dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia związane z jakością życia osób niepełnosprawnych, ich funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów współfinansowanych z EFS, wpływających na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Głównym celem artykułu było przedstawienie aktualnej pozycji i roli, jaką odgrywają osoby niepełnosprawne w życiu społecznym i zawodowym, oraz ukazanie możliwości poprawy jakości życia tych osób poprzez realizację projektów współfinansowanych z EFS. Omówiono m.in. zagadnienia rehabilitacji i integracji społecznej, wykorzystywane usługi i instrumenty skierowane do osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych z EFS. Wskazano na czynniki, które wpływają na wzrastającą aktywność tych osób w szeroko pojętym życiu społecznym. Odniesiono się również do własnego doświadczenia zawodowego w zakresie współpracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym z uczestnikami projektów współfinansowanych z EFS. Artykuł zawiera wyniki badań prezentujące osoby niepełnosprawne jako aktywnych uczestników życia społecznego i zawodowego, a także roli projektów współfinansowanych z EFS w procesie poprawy jakości ich życia. Dzięki odpowiedniemu wsparciu i pomocy ukierunkowanej na rozwiązywania indywidualnych problemów i potrzeb osób o obniżonej sprawności możemy przyczynić się do ich lepszego funkcjonowania na wielu płaszczyznach życia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99756   ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.131

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style życia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 4, 2019

Number of object content hits:

737

Number of object content views in PDF format

781

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108016

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information