Object

Title: Antagonistyczne postawy wobec szczepień zagrożeniem dla cywilizacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Antagonistyczne postawy wobec szczepień zagrożeniem dla cywilizacji

Alternative title:

Antagonistic attitudes towards vaccination as a threat to civilization

Creator:

Szalonka, Adrianna

ORCID:

0000-0002-0329-0926

Subject and Keywords:

vaccinations   attitudes   infectious diseases  
szczepienia   postawy   choroby zakaźne

Abstract:

For several years, an increase in the number of unvaccinated and inoculated children has been observed in Poland. Research shows that this is a conscious decision by parents who are afraid of vaccination consequences, including loss of health and life of their own children. The reasons are seen in the fast flow of information, not necessarily reliable, which is broadcast on social media. Meanwhile, medical scientific research clearly indicates that it is not difficult to deal with an epidemic. The purpose of this article is to show the importance of vaccination in preventing infectious diseases. The author will define infectious diseases and the Poles' attitudes towards vaccination. The hypothesis was formulated that an increasing percentage of unvaccinated individuals may contribute to the development of infectious diseases. The work was based on legal sources, medical literature sources and secondary research presenting the incidence of infectious diseases in Poland and Europe  

Od kilkunastu lat w Polsce obserwuje się wzrost liczby dzieci niezaszczepionych i nieszczepionych. Z badań wynika, że jest to świadoma decyzja rodziców, obawiających się konsekwencji poszczepiennych, m.in. utraty zdrowia i życia własnych dzieci. Przyczyny upatruje się w szybkim przepływie informacji, niekoniecznie wiarygodnych, które emitowane są w mediach społecznościowych. Tymczasem medyczne badania naukowe jednoznacznie wskazują, że o epidemię nietrudno. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia szczepień w zapobieganiu chorobom zakaźnym. Autorka zdefiniuje choroby zakaźne oraz postawy Polaków wobec szczepień. W pracy sformułowano hipotezę, że wzrastający odsetek nieszczepionych stanowi zagrożenie wzrostem liczby chorób zakaźnych. Praca powstała w oparciu o źródła prawne, medyczne źródła literaturowe oraz badania wtórne, prezentujące zapadalność na choroby zakaźne w Polsce i Europie

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99751   ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.126

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style życia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 4, 2019

Number of object content hits:

887

Number of object content views in PDF format

989

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/107979

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information